Čo robíme

TRÉNINGY – naše tréningy získavajú vysoké hodnotenia od účastníkov vďaka svojej praktickosti, interaktivite a kvalitnej lektorskej práci. Pripravujeme účastníkov na najdôležitejšie fázy rozvoja, t.j. na následné využitie nových poznatkov a zručností v práci a zmena návykov.

KOUČING – poskytujeme osobnú podporu a vedenie v procese osobnej zmeny postojov a návykov, ktoré sú spojené s každým reálnym rozvojovým projektom.

KONZULTING – pomáhame definovať výstupy, ktoré manažment od rozvojových programov očakáva a podľa toho programy pripravujeme. Pomáhame zladiť súvisiace procesy a systémy tak, aby podporili a upevnili očakávanú zmenu.

S Develorom vaše rozvojové projekty vytvárajú pozitívny a merateľný dopad na firemné výsledky.

S Develorom je:

Učenie zapamätateľné, Zmena uskutočniteľná, Výsledok merateľný