Vízia a hodnoty

NAŠA MISIA

Robíme svet lepším miestom

NAŠA VÍZIA

20|20 |20

DEVELOR je najrýchlejšie rastúca vedomostná sieť, ktorá do roku 2020 bude zastúpená v 20 krajinách Európy a mimo nej

NAŠE HODNOTY

EXCELENTNOSŤ

“Dokonalosť prichádza vždy zvnútra. Každý kompromis na úkor kvality prináša ďalší kompromis. Ja vždy urobím krok navyše, aby som dosiahol dokonalosť, pretože je to faktor, ktorý nás môže odlíšiť a urobiť našich zákazníkov obzvlášť úspešných.”

DISCIPLÍNA

“Dodržujem sľuby a záväzky, ktoré som dal svojim klientom a kolegom. Kým sa klientovi k niečomu zaviažem, úprimne predtým komunikujem, čo sme a nie sme schopní zabezpečiť.”

VZDELÁVANIE A ROZVOJ

“Viac než neustále zlepšovanie nášho know-how, systematicky rozvíjame a dizajnujeme správanie, ktoré prináša biznis výsledky našim zákazníkom.”

 VÝKON

“Na mysli mám konečný výsledok a vždy sa usilujem ho dosiahnuť. V každom projekte, na ktorom pracujem, investujem mnoho energie do pochopenia kľúčových faktorov úspechu. Keď vytvárame alebo realizujeme riešenie pre klientov, v hlave mám vždy ‘Think Performance’.”

REŠPEKT A PARTNERSTVO

“Či už ide o našich kolegov, partnerov či klientov, vždy hľadáme dlhodobé, etické a férové partnerstvo, ktoré je založené na hlbokom rešpekte ostatných kultúr, myšlienok a osobných rozmanitostí. Rešpekt voči ostatným je základom Develor komunity.”