Reťazec hodnôt Develoru

Tréningové a konzultačné spoločnosti často oslovujú s potrebou rozvoja kompetencií svojich ľudí alebo potrebou reštrukturalizácie organizácie alebo oddelenia.

My v prvom rade myslíme na výkon.

Koncept Develoru Think PerformanceTM je založený na Kirkpatrickovej metodológii. Zatiaľ čo väčšina profesionálov vníma Kirkpatrickov 4-úrovňový model ako nástroj merania, Develor (s certifikovanými Kirkpatrick konzultantami) ho využíva aj ako nástroj na plánovanie.

Pri príprave rozvojového programu zákazníka žiadame, aby sa zamysleli, aké výkon (KPI) by chceli docieliť u cieľovej skupiny.  Takže v prípravnej fáze sa najskôr zadefinuje očakávaný výstup a návrh rozvojového programu je len posledným krokom.

Ak sa úplne zhodneme na merateľnom cieli projektu, následne môžeme identifikovať kľúčové správanie všetkých cieľových skupín, ktoré sa má zlepšiť.  Naučili sme sa, že dlhodobú zmenu a pozitívny biznis výsledok docielime len vtedy, ak existuje štruktúrovaná matica nástrojov, ktorá podporí nové správanie. Následným logickým krokom v procese je teda identifikácia kľúčových faktorov úspechu.

Po nastavení hore uvedených oblastí prichádza k dizajnu tréningových kurzov. Naše tréningové kurzy sú maximálne nastavené na rozvoj kľúčových správaní.

Po skončení tréningu sa uistíme, že spoločnosti majú nastavené kľúčové faktory úspechu na monitoring, podporu, upevnenie a odmenu za uplatňovanie novozískaných zručností v praxi. Všetky tieto opatrenia spoločne zaručujú, že sa dosiahne očakávaný výkon. Sme pripravení vyhodnotiť náš výkon na základe vopred dohodnutého systému a podporiť HR pri preukazovaní hodnoty, tkroú program priniesol, či už ide o leadership, predaj alebo talent manažment.

Prečítajte si detailnejšie ako prístup Think PerformanceTM funguje v praxi v našich success stories.