fbpx

Bezpečné tréningy s DEVELOROM

Bezpečnosť našich klientov aj našich zamestnancov je pre nás prvoradá. Preto sme vzhľadom na aktuálnu situáciu prijali viaceré opatrenia, ktoré maximalizujú bezpečnosť tréningov poskytovaných našou spoločnosťou.

V súvislosti s potenciálnym návratom klasických tréningov sme prijali opatrenia v nadväznosti na platné rozhodnutia, režimové opatrenia a usmernenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR, ktoré naďalej sledujeme a všetky opatrenia priebežne aktualizujeme (viac info tu).

DEVELOR tréneri a konzultanti

Počas tejto mimoriadnej situácie naši tréneri a konzultanti doručujú programy vyžadujúce si osobný kontakt na základe dobrovoľnosti, a to iba v prípade, že nemajú žiadne príznaky ochorenia, nie sú si vedomí toho, že by boli infikovaní koronavírusom a neprišli za posledných 14 dní do kontaktu s infikovanou osobou.

Pri doručovaní tréningu alebo akomkoľvek inom kontakte s klientom sú naši zamestnanci riadne vybavení ochrannými pracovnými pomôckami (rúško alebo štít, rukavice) a dodržiavajú potrebný odstup min. 2 metre.

Tréningové materiály

V snahe obmedziť fyzický kontakt preferujeme posielanie materiálov účastníkom v digitálnej forme. V prípade, že si to bude vyžadovať povaha tréningu, alebo pokiaľ pôjde o požiadavku zo strany klienta, DEVELOR pripraví tréningové materiály v tlačenej podobe za nasledovných hygienických podmienok:

  • Materiály budú vytlačené najneskôr 24 hodín pred distribúciou. (Podľa aktuálnych vedeckých poznatkov koronavírus na papieri dokáže prežiť max. 24 hodín. Zdroj: Sciencedirect.com, New England Journal of Medicine.)
  • Po vytlačení materiály zamestnanec v rukaviciach zabalí, čo zabráni ďalšej možnej kontaminácii pred rozdaním účastníkom.

Tréningy v našich priestoroch

Dezinfekcia priestoru

Budova, v ktorej sídlime podlieha dodržiavaniu prísnych hygienických požiadaviek. Výťahy a všetky dotykové plochy sú dezinfikované na dennej báze. Vstup do budovy samotnej je možný len v rúšku a odporúča sa používanie rukavíc.

Školiaca miestnosť DEVELORu

je pred a po tréningu riadne vyčistená a vydezinfikovaná. Dezinfekcia sa týka všetkých dotykových plôch, stolov aj stoličiek. Ovzdušie v tréningovej miestnosti je priebežne dezinfikované aj v priebehu dňa automatickým difuzérom, ktorý pôsobí na ničenie baktérií, vírusov a plesní. Naše priestory nie sú napojené na žiadnu centrálnu vzduchotechniku ani centrálnu klimatizáciu. Miestnosť je pravidelne vetraná počas každej prestávky.

Poskytnutie dezinfekčných a ochranných prostriedkov pre účastníkov

Pri vstupe do tréningovej miestnosti majú účastníci k dispozícii dezinfekčný prostriedok na ruky. Toaleta je vybavená antibakteriálnym mydlom a jednorazovými papierovými utierkami. Máme v zásobe dostatočné množstvo rúšok aj pre potreby účastníkov. Na povinnosť nosenia rúšok v našich priestoroch sú účastníci tréningov upozornení oznamom umiestneným na viditeľnom mieste pri vstupe do školiacej miestnosti.

Prispôsobenie priestoru
Priestor na školenie pripravíme s ohľadom na bezpečnosť jednotlivých účastníkov. Vzhľadom na variabilitu našich priestorov (možnosť využitia priestorov pôvodného officu) vieme dodržať bezpečnú vzdialenosť jednotlivých účastníkov min. 2 metre. V rovnakej bezpečnej vzdialenosti prebiehajú všetky cvičenia a aktivity počas celého tréningu.

Občerstvenie
Rovnako ako ostatné služby, aj občerstvenie pre účastníkov zabezpečujeme vo vysokom hygienickom štandarde.

Tréningy mimo našich priestorov

V prípade potreby vieme zabezpečiť realizáciu školenia aj v školiacich priestoroch mimo DEVELORU. V súčasnosti spolupracujeme napríklad so Školiacim strediskom Vienna Gate, coworkingovým strediskom Space up či v prémiových priestoroch Hotela Loft. Vo všetkých týchto strediskách pre potreby nami vedeného školenia vieme zabezpečiť:

  • Dostatočne veľké školiace priestory aj pre väčšiu skupinu účastníkov (do 25 osôb)
  • Zariadenia spĺňajú prísne hygienické požiadavky v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR

Podľa individuálnych požiadaviek klienta vieme zabezpečiť školenie aj v iných školiacich priestoroch nielen v rámci Bratislavy, ale aj celého Slovenska.