fbpx

Remote Ready

Naše riešenia pre vašich ľudí na home-office

Riešenia pre rozvoj ľudí
upravené pre vzdialený prístup,
ktoré riešia kľúčové otázky dneška:

 

Ako sa postarať o zamestnancov a zabrániť kríze v novej realite?

 

Ako hladko prejsť na nový spôsob práce a udržať efektívnosť?

 

Ako udržať pocit súdržnosti a motivácie v rozptýlených tímoch?

BUĎTE #REMOTEREADY
s DEVELORom!

Kontaktujte nás!

Pre lídrov

 

Dobré vedenie je pre distribuované tímy kriticky dôležité. Lídri pri ňom viac než kedykoľvek predtým čelia výzve ako udržať ľudí zladených, angažovaných a produktívnych. 

Pre ľudí na home-office

 

Individuálna angažovanosť a produktivita pri práci na home-office zákonite slabne. Pomáhame ľuďom minimalizovať frustráciu a zostať produktívnymi.

Agilný a VUCA leadership

Inovatívny rozvojový program zameraný na vedenie ľudí v prchavom a nepredvídateľnom svete VUCA

Viac o agilnom leadershipe

Vedenie ľudí na home-office

Krátka a praktická pomoc plná vedomostí a zručností pre lídrov, ktorí čelia výzve vedenia tímu náhle núteného pracovať na diaľku

Viac o vedení na home-office

 

Efektívna práca z domu

Absolútne praktický návod na udržanie vysokej úrovne výkonu v domácom prostredí.

Viac o efektivite z domu

 

Osobná odolnosť na home-office

Séria virtuálnych stretnutí na podporu osobnej odolnosti, schopnosti vyrovnať sa so stresom a udržania vysokej miery zapojenia.

Viac o budovaní odolnosti

 

AKO FUNGUJE ONLINE ROZVOJ?

Rôzne druhy online vzdelávania

Pre uspokojenie potrieb diaľkového vzdelávania sú potrebné z hľadiska dĺžky aj interaktivity rôzne formy tréningov a workshopov. Naši konzultanti a tréneri sú vyzbrojení zručnosťami aj nástrojmi tak, aby mohli vám a vašim ľuďom ponúknuť rôzne formáty vzdelávania na diaľku.

Riešenie virtuálneho tréningu umožňuje viesť školenia, ktoré sa veľmi podobajú klasickým osobne vedeným školeniam. Je to vynikajúci spôsob ako sa učiť, vyskúšať si a precvičovať nové zručnosti a ako preniesť naučené poznatky na pracovisko.

Počas VIRTUÁLNEHO TRÉNINGU, účastníci môžu

 • zapojiť sa do interaktívnych prezentácií,
 • pracovať na úlohách v malých skupinkách alebo dokonca,
 • precvičovať si zručnosti v trojiciach, rovnako ako v režime offline.

Aby sme dokázali zabezpečiť dostatočnú interaktivitu, je virtuálna výuka odporučená pre skupinu 6-12 ľudí. Dĺžka by nemala presiahnuť 120 minút.

 

Opýtajte sa nás na možnosti virtuálnych školení pre vašich ľudí!

Počas webinára spájame ľudí s cieľom informovať, edukovať, aktualizovať alebo diskutovať. Na rozdiel od virtuálnej výuky ide skôr o zdieľanie konkrétneho obsahu a poznatkov. To však neznamená, že webinár je únavná prezentácia. Naopak, dobrý webinár je vysoko interaktívny a zapája ľudí.

Počas WEBINÁRA účastníci:

 • prispievajú do diskusie prostredníctvom chatu a Q&A,
 • vyjadrujú svoj názor v anketách a pri online hlasovaní,
 • zdieľajú materiály prostredníctvom svojej obrazovky.

Tento typ vzdelávania je vhodný aj pre väčšie publikum. Dĺžka by nemala presiahnuť 90 minút. 

 

Zistite, ako vám webináre môžu pomôcť!

Tento typ virtuálnej interakcie sa odporúča v nadväznosti na predchádzajúci tréning. Jeho účelom je poskytnúť ďalšiu podporu v danej téme, prehĺbiť vedomosti, diskutovať o konkrétnych prípadoch a výzvach a získať priamu podporu od školiteľa.

Počas ONLINE KONZULTÁCIE tréner a účastníci:

 • vidia a počujú sa navzájom prostredníctvom videorozhovoru,
 • zdieľajú si navzájom materiály a majú možnosť ich upravovať,
 • spoločne diskutujú o prípadoch, rovnako ako by to robili osobne.

V závislosti od témy sa online konzultáciu odporúča organizovať pre jednotlivcov alebo v mikroskupine (2-3 ľudia).

Dĺžka jednej konzultácie je 45 – 60 minút.

 

Spýtajte sa nás, na našu ponuku online konzultácií.

Online koučing je dobrý spôsob, ako podporiť koučovaného pri dosahovaní konkrétneho osobného alebo profesionálneho cieľa, a tiež je dobrým prostriedkom pri poskytovaní individuálnej spätnej väzby po predchádzajúcej diagnostike.

Počas ONLINE KOUČINGU tréner a koučovaný:

 • vidia a počujú sa navzájom prostredníctvom videorozhovoru,
 • zdieľajú si navzájom materiály a majú možnosť ich upravovať,
 • spoločne diskutujú o prípadoch, rovnako ako by to robili osobne.

Podobne ako pri osobných koučingových stretnutiach, aj online koučovanie môže byť jednorazovou udalosťou, alebo sériou viacerých stretnutí, zameraných na konkrétne rozvojové ciele.

Odporúčaná dĺžka jedného online koučingového stretnutia je 60 – 90 minút.

 

Opýtajte sa nás na možnosti online koučingu!

Vďaka sile nášho tímu je každé vzdelávanie na diaľku vedené nielen trénerom alebo konzultantom, ale aj osobou, ktorá má na starosti technickú stránku a vyrieši aj prípadný technický problém.

Pre našu virtuálnu výuku, webináre a skupinové workshopy používame ZOOM ROOM, ktorý je vysoko spoľahlivý z hľadiska pripojenia, je jednoduchý na používanie pre účastníkov a umožňuje dobrý reporting. Sme však pripravení využiť akékoľvek riešenie, ktoré preferuje vaša spoločnosť.

NENECHAJTE SVOJICH ĽUDÍ NAPOSPAS!

Kontaktujte nás!

Agile and VUCA Leadership Courses

Inovatívny rozvojový program venovaný vedeniu v nestabilnom a nepredvídateľnom VUCA svete. Odpovedá na otázky o tom, ako byť efektívnym lídrom v prostredí VUCA, ako konať agilne a viesť tím k akceptovaniu zmeny. Na základe osvedčených postupov Agile a LEAN metodológie pomáha načrtnúť stratégiu práce a tiež pomáha riadiť prácu, angažovanosť a motiváciu zamestnancov.

TÉMY

 • príprava na úlohu lídra
 • formulovanie vízie tímu
 • rozhodovanie a zmocňovanie (empowerment) zamestnancov
 • dôležitosť a využitie spätnej väzby na diaľku

FORMÁT

 • 1,5 hodinový úvodný webinár: VUCA výzvy a agilný leadership
 • 6 x 2 hodiny virtuálnej výuky (6 – 10 osôb)
 • ďalšie materiály a práca medzi jednotlivými modulmi
 • gamifikovaná platforma
 • individuálne konzultácie s trénerom
Požiadajte o viac informácií

Vedenie ľudí na home-office

V súčasnosti snáď neexistuje dôležitejšia zručnosť ako vedenie, motivovanie a supervízia zamestnancov pracujúcich z domu. Dnes, keď abnormálne sa stáva novou normou a staré rutiny sa stávajú bezcennými, neexistuje väčšia výzva ako vytvoriť angažované prostredie. 

Náš online kurz pomáha manažérom vysporiadať sa s aktuálnou neočakávanou situáciou, keď ľudia pracujú vzdialene a celá pracovná situácia je neistá a rýchlo sa mení.

Program Vedenie vzdialených tímov zahŕňa leadership rutiny a stratégie určené na motiváciu ľudí, pričom využíva technológie ako výhodu, nie prekážku.

TÉMY

 • leadership rutiny pri ľuďoch pracujúcich na home-office a vzdialených tímoch,
 • motivovanie a zvyšovanie angažovanosti,
 • využitie technológií vo váš prospech (komunikácia, podpora, kontrola)
 • hodnotenie a zvládanie emócií a obáv (sociomapovanie).

FORMÁT

 • 3 x 2 hodiny virtuálneho tréningu
 • sociomapovanie tímu (mapovanie stavu spolupráce na diaľku)
 • ďalšie zdieľané materiály a samostatná práca medzi modulmi
 • individuálne online konzultácie

Spoznajte kľúčové kroky pre efektívne vedenie ľudí doma.

Získajte viac informácií

Efektívna práca z domu

Technologické novinky sprístupňujú prácu na diaľku stále viac a viac ľuďom po celom svete. Nezáleží na tom, či pracujete na diaľku na základe vášho vedomého rozhodnutia, či ste k nej donútení alebo je odpoveďou na krízu, v akej žijeme aj v súčasnosti. Práca na diaľku má množstvo výhod, ale musíme pri nej čeliť aj mnohým výzvam.

Cieľom online tréningového programu je podporiť účastníkov v úspešnom adaptovaní na prácu z domu tak, aby si zachovali žiadanú úroveň produktivity a rovnováhu medzi prácou a osobným životom v tomto netradičnom nastavení.

TÉMY

 • výhody a výzvy práce na diaľku,
 • vedomý a efektívny manažment času a úloh na home-office,
 • udržiavanie pracovno-životnej rovnováhy na home office,
 • princípy komunikácie a spolupráce pri práci na diaľku.

FORMÁT

 • 4 x 2 hodiny virtuálny tréning
 • doplňujúce materiály na individuálnu prácu medzi modulmi
 • voliteľné nadstavby:
  • online konzultácia pre podporu (40-60 min na skupinu)
  • individuálny online koučing (60-90 min na osobu)

Zistite, ako byť doma skutočne produktívny!

Ask for an Offer

Osobná odolnosť na home-office

Prvých pár dní môže byť práca z domu zábavou. Neskôr ale môže priniesť frustráciu – nemáte pri sebe tím, s ktorým by ste mohli diskutovať o jednoduchých a hlavne zložitých témach, ste „v práci“ 24/7 a nemôžete odísť, neistota toho „kedy sa to skončí“ vám začne vŕtať v hlave. 

V takýchto situáciách je potrebné zamerať sa na našu osobnú odolnosť. Nesmieme dovoliť frustrácii aby prevzala kontrolu a ovplyvnila našu činnosť. Musíme byť schopní identifikovať stresory a použiť vhodné stratégie na ich zvládnutie. Musíme zvládnuť túto neobvyklú situáciu so všetkou našou vnútornou silou.

TÉMY

 • čo je osobná odolnosť a ako ju budovať,
 • pochopenie našich vlastných stresorov a sabotérov,
 • definovanie a implementácia stratégií na udržanie angažovanosti.

FORMÁT

 • individuálna diagnostika (voliteľná),
 • 1-hodinový webinár,
 • týždenne 45-minútové online konzultácia (jednotlivci alebo mikroskupiny),
 • individuálna práca medzi konzultáciami.

Zistite, ako vám môžeme pomôcť budovať vašu odolnosť!

Vyžiadajte si ponuku

Už mnoho rokov trénujeme korporácie, veľké i stredné firmy
vo vedení ľudí a aj práci s virtuálnymi tímami.

Sme organizačne efektívni a konáme rýchlo.

DOVOĽTE NÁM POMÔCŤ VÁM
BYŤ SKUTOČNE #REMOTEREADY

SPOJTE SA S NAMI!

 

Tieto spoločnosti už využili online riešenia od DEVELORu:

 

ZAUJÍMAJÚ VÁS NAŠE
RIEŠENIA PRE VZDIALENÝ ROZVOJ?

 

Napíšte nám a do 24 hodín vám zavoláme:

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Alebo nám priamo zavolajte:

+421 (0) 2 4569 2988

Naši konzultanti vám budú plne k dispozícii. Ak sa vám nepodarí dovolať, určite sa vám ozveme naspäť!