fbpx

 

Výsledky vášho sebahodnotenia sú nižšie.

Ak chcete zlepšiť fungovanie vás, vášho tímu a organizácie na diaľku, oslovte nás cez formulár vedľa.

Výsledky k dotazníku Efektívnosť doma

Ak ste sčítali body v troch stĺpcoch, nižšie nájdete, čo výsledný počet indikuje:

15 a viac bodov 

Blahoželáme! Ste medzi málom ľudí, ktorí zaviedli efektívny systém počas home officu.

10-14 bodov

Zaviedli ste pár techník, ktoré vám umožňujú byť doma efektívnym či efektívnou. Je nejaká oblasť, ktorú ste ešte nepokryli? Preskúmajte, v čom sa môžete zlepšiť.

6-9  bodov

Už ste podnikli pár krokov k efektivite. Je to pozitívne, ale vo väčšom merítku to nebude postačujúce. Zamerajte sa na tri hlavné výzvy, ktorým na home office čelíte a preskúmajte, ako ich môžete zlepšiť.

5 a menej bodov

Pre efektivitu na home office ste ešte neurobili ste ešte veľa. Preto už môžete čeliť viacerým vážnym výzvam týkajúcim sa efektivity. Aplikujte rady, tipy a odporúčania skúsenejších.

Výsledky k dotazníku Vedenie na diaľku

Ak ste sčítali body v troch stĺpcoch, nižšie nájdete, čo výsledný počet indikuje:

15 a viac bodov 

Blahoželáme! Zaviedli ste väčšinu dôležitých rutín, ktoré sú potrebné pre úspešné vedenie tímu na diaľku.

10-14 bodov

Zaviedli ste pár techník, ktoré vám umožňujú viesť váš tím efektívne. Je nejaká oblasť, ktorú ste ešte nepokryli? Preskúmajte, v čom sa môžete zlepšiť.

6-9  bodov

Už ste podnikli pár krokov k efektívnemu vedeniu vášho vzdialeného tímu. Je to pozitívne, ale vo väčšom merítku to nebude postačujúce. Zamerajte sa na tri hlavné výzvy, ktorým čelíte pri vedení na diaľku a preskúmajte, ako ich môžete zlepšiť.

5 a menej bodov

Pre efektívne vedenie vzdialeného tímu ste ešte veľa neurobili. Už pravdepodobne čelíte viacerým vážnym výzvam. Aplikujte rady, tipy a odporúčania skúsenejších.

Získajte pomoc s vašou domácou úlohou!