fbpx

DEVELOR realizuje druhý celonárodný prieskum zákazníckej skúsenosti “CX”

V novembri spúšťame už druhý celonárodný prieskum zákazníckej skúsenosti, ktorý mapuje postoje a rozhodnutia spoločností v tejto oblasti (korporátna časť prieskumu) a zároveň skúma problematiku z pohľadu zákazníka (rezidenčná časť prieskumu).

Rezidenčný prieskum – kvantitatívny online prieskum na reprezentatívnej vzorke respondentov 1012 vo veku 18-59 rokov prostredníctvom štruktúrovaného dotazníka realizujeme v spolupráci s agentúrou Momentor Research.

Korporátny prieskum oslovuje manažérov, ktorí vedia poskytnúť svoj pohľad zvnútra firmy na tému spokojnosť/skúsenosť zákazníkov.

Viac informácií o projekte nájdete v menu naľavo.

Ak sa chcete zúčastniť korporátneho prieskumu za Vašu spoločnosť a získať tak záverečnú správu z celého prieskumu, klinknite Link na online dotazník v slovenčine