fbpx

Talent Springboard

talent-springboard


Postaráme sa o budúcnosť

Výnimočné spoločnosti dokážu prilákať tých najlepších ľudí a zároveň podporiť a rozvíjať talenty v súlade so stratégiou a využiť tak naplno ich biznis potenciál. Koncepčný prístup Talent Springboard vytvára priestor pre nadaných a motivovaných zamestnancov, a tak sa orientuje na napĺňanie stratégie a posilnenie úspechu do budúcnosti. Vytrénovať talentovaných kolegov je však len jedna časť príbehu. Ukážeme vám, ako využiť ich potenciál a ako podporiť ich spokojnosť a lojalitu.

Zameriavame sa na výber, retenciu a rozvoj rôznych skupín: mladých talentov, zamestnancov s vysokým potenciálom a kľúčových ľudí. Na základe našich skúseností vieme, že kľúčom úspechu je manažment zmeny. Kladieme preto dôraz na manažment očakávaní, internú komunikáciu, koučing, mentoring a kontinuálne mapovanie individuálneho rozvoja.

SÚVISIACE PRODUKTY DEVELORU