fbpx

Sales Booster

sales-booster


Zosúladíme ľudí a procesy

Dobre fungujúce procesy a kompetentní predajcovia prinášajú výsledky. S využitím koncepčného prístupu Sales Booster sa zameriavame na osobné kompetencie, zosúladenie procesov, systémov a KPI (kľúčových indikátorov výkonu). Poskytuje účinný rámec pre manažment predaja a umožní zamestnancom aj manažérom posunúť sa ďalej. Jednotlivé programy sa nastavujú na základe auditu personálnych zručností, predajných nástrojov, KPI a systémov.

Plánovanie a implementácia programu je založená na Kirkpatrickovom systéme, ktorý zaručuje merateľný dopad vzhľadom na nastavené ciele. Výsledkom sú profesionálni predajcovia a vzťahoví manažéri, ktorí sú schopní udržať a rozvíjať vzťahy so zákazníkmi a zároveň získať nových klientov. V našich kurzoch využívame komplexný prístup Sales Mandala, ktorý pokrýva všetky typy predajných situácií v rôznych odvetviach biznisu.

SÚVISIACE PRODUKTY DEVELORU