fbpx

Organizačná efektivita

Rozvíjame princíp spolupráce

Vzťahy a spolupráca medzi kolegami väčšinou ovplyvňujú nielen jednotlivcov, ale aj výkon celej spoločnosti. S využitím koncepčného prístupu Organizational Excellence diagnostikujeme a zlepšujeme výkon tímu, harmonizujeme vzťahy medzi oddeleniami a podporujeme zmeny v organizácii. Len ťažko môžeme zmeniť niečo, čo nevieme jasne uchopiť. Môžu v nás prevládať dojmy a pocity, ktoré vedia negatívne ovplyvňovať výkon spoločnosti, avšak len nezávislé a profesionálne hodnotenie poskytuje pevný základ pre ďalší rozvoj či už na úrovni tímu, oddelenia alebo celej organizácie.

Prieskumy zamerané na korporátnu kultúru a angažovanosť podajú pravdivý obraz o aktuálnom stave spoločnosti. Unikátny nástroj Sociomapovanie tímu a Insights do tímovej efektivity sa zas zameriavajú na spoluprácu a súdržnosť tímu. Môžete si vybrať zo širokej palety služieb, od team-buildingových programov až po štrukturované dlhodobé projekty so zameraním na celkové fungovanie spoločnosti.