fbpx

Leadership Impact

 

POMÔŽEME LÍDROM NA LÍDROV

Hierarchia v spoločnosti môže určovať lídra, no LÍDRA s veľkým L spoznáte podľa jeho každodenného správania a dosiahnutých výsledkov. Koncepčný prístup Leadership Impact pomáha lídrom otvoriť sa vzdelávaniu a zmene, čo dosiahneme vďaka spoluúčasti manažéra a prerozdeleniu zodpovedností počas rozvojového procesu.

Programy postavené na kompetenciách sa dajú prispôsobiť pozícii manažéra a úrovni jeho zručností, pričom sa berú do úvahy individuálne potreby a špecifiká. Na hodnotenie PRED a PO realizácii programu je k dispozícii dostatočný výber individuálnych diagnostických nástrojov, vrátane individuálneho a tímového koučingu, ktoré zaručujú viditeľný a účinnejší rozvoj manažérskych zručností.

Tréningové kurzy sa dajú prispôsobiť viacerým manažérskym úrovniam vďaka rôznym metódam učenia, ktoré čo najlepšie reflektujú konkrétnu cieľovú skupinu.