fbpx

Zákaznícka skúsenosť optikou Develoru

DEVELOR zlepšuje ľudské, organizačné a procesné aspekty v oblasti zákazníckej skúsenosti. Zameriavame sa predovšetkým na ľudský faktor – emocionálny dopad osobných interakcií medzi zákazníkom a zamestnancom.

Naše skúsenosti a odborné znalosti

DEVELOR podporuje svojich klientov v oblasti zákazníckej skúsenosti, spoločne so zákazníkmi vytvárame riešenia a staráme sa o ich implementáciu na všetkých kontaktných bodoch, na ktorých prichádza k osobnej interakcii. Pomáhame s implementáciou manažmentu zákazníckej skúsenosti so správnym nastavením mysle a žiaducim správaním, so zlepšením a zjednotením leadershipu na všetkých úrovniach a zefektívňovaním procesov súvisiacich s ľudskými zdrojmi.

Naše CX riešenia zahŕňajú: diagnostiku a prieskumy, mapovanie cesty zákazníka, štandardizáciu, nastavenie modelu praktického leadershipu (riadiaceho modelu), manažment sťažností, a súvisiace tréningové a koučingové služby.

Od slov k činom

Ako líder medzi poskytovateľmi zákazníckej skúsenosti DEVELOR neostáva na úrovni slov, prešli sme aj ku konkrétnym činom. Implementovali sme väčšinu elementov profesionálneho manažmentu zákazníckej skúsenosti pre nášho zákazníka.Obrázok5