fbpx

Engagement – rovnica Develoru

Equation pictureÚroveň angažovanosti zamestnancov (engagement) je súčet všetkých výkonov (p) odvedených na pracovisku, znásobených výškou vnútornej motivácie (IC) na vykonanie týchto úloh, delené tým, do akej miery je daná úloha v súlade s cieľmi spoločnosti (G). Následne násobená sumou, ktorá je delená počtom úloh (n).

 

Pardón, naším cieľom v žiadnom prípade nebolo vystrašiť vás, takže pozrime sa na riešenie tejto rovnice cez jednoduchšie okuliare.

 1.  Zvýšiť na maximum počet úloh, ktoré sú v súlade s vnútorným záväzkom zamestnanca, vnútorným prianím splniť ich
 2. zabezpečiť, aby bolo jasné, ako dané úlohy prispievajú k napĺňaniu firemných cieľov  a očakávaní (t.j. zvýšiť hodnotu   skalárneho násobenia)
 3. poskytnúť priestor na rast vnútorného záväzku v zhode s väčším počtom úloh tým, že:
  – rozvíjame kompetencie zamestnanca
  – rozvíjame motiváciu zamestnanca
  – poskytujeme priestor na osobný rast
  – vytvárame pracovnú atmosféru, ktorá podporuje vnútornú motiváciu
 4. dávame úlohy, ktoré sú viac v súlade s očakávaniami spoločnosti (t.j. nemusím robiť zbytočné veci)
 5. distribuujeme úlohy v zmysle LEAN, tak že nechcené úlohy nie sú zadávané (vysoký počet úloh znižuje mieru zamerania)
 6. priebežne meriame a motivujeme zamestnancov  na zvýšenie úrovne engagementu