fbpx

Angažovanosť optikou Develoru

DEVELOR v rámci balíka riešení ponúka niekoľko unikátnych metód a prístupov:

  • Vytvorenie jasného súboru očakávaní a nastavenie cieľov na základe “úrovne potrebného úsilia”, ktoré garantuje merateľný úspech programu.
  • Zatiaľ čo väčšina konzultingových prístupov sa orientuje na zvyšovanie engagementu prostredníctvom rozvoja leadership zručností, v DEVELORe veríme, že zamestnanci sú zodpovední za svoju angažovanosť rovnakým dielom.
  • Zameriavame sa na dizajn tzv. “Riadiaceho modelu pre engagement” a “Udržiavací systém engagementu zamestnancov”, ktorý zaručuje udržateľnosť zmeny v správaní u manažérov aj zamestnancov.
  • Kontinuálne meranie a nástroje na podporu aplikácie zaručuje, že tento program nie je len módna záležitosť sezóny ale dlhodobá stratégia.

 Rámec balíka riešení

  1. Vyhodnotenie aktuálneho stavu engagementu, súvisiacich procesov a nastavenie merateľných cieľov cez odsúhlasenie úrovne potrebného úsilia.
  2. Dizajn „Riadiaceho modelu” a „Udržiavacieho systém engagementu zamestnancov”; dizajn kľúčových správaní pre manažérov aj zamestnancov.
  3. Vývoj kľúčových správaní a predstavenie kľúčových aktivátorov udržateľnosti – vývoj nástrojov, procesov a systémov na podporu aplikácie na princípe Lean LEAN©.
  4. Implementácia “Riadiaceho modelu” a ” Udržiavacieho systém engagementu zamestnancov”.
  5. Realizácia a meranie engagementu formou kontinuálneho monitoringu cez DEVELOR dashboard (nástroj na meranie a hodnotenie progresu).