Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

Všetky kontakty
Magazín  

Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Všetky služby

Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Prezrite si všetky zdroje
  Kontaktujte nás

Mnoho ľudí tuší, že spôsob, akým sú dnes riadené spoločnosti siaha k svojim limitom. V každom ďalšom prieskume zamestnanci jasne naznačujú, že firmy sú miestom obáv a driny a postrádajú vášeň či hlbší zmysel. Môže byť toto rozčarovanie znamením, že civilizácia už dožíva svoj aktuálny model a je pripravená na ďalší?

V dnešnej rýchlo sa meniacej, vedomostnej ekonomike sa koncept statického manažmentu zhora-nadol ukázal ako neefektívny. Mrhá talentom, kreativitou a energiou väčšiny zamestnancov.

Evolučné stupne ľudskej spolupráce

Vývoj zdola nahor od červenej smerom k teal.

FarbaPopisMetaforaZlomové bodyPríklady
TEALSamostatné riadiace sa jednotky nahrádzajú hierarchickú pyramídu. Organizácie sú živými celkami, ktoré sa orientujú na realizáciu svojho potenciálu.

Sú poháňané vyšším zmyslom a nie egom.

Žijúci organizmusSamostatné riadenie

Celistvosť

Princíp evolúcie

Spoločnosti ako Buurtzorg, Patagonia,  Morning Star
ZELENÁZameranie sa na kultúru a empowerment s cieľom podporiť motiváciu zamestnancov. Akcionárov nahrádzajú partneri.

V popredí je wellbening, hodnoty, faktor šťastia.

RodinaEmpowerment

Partnerský model

 

Southwest Airlines, Greenpeace, Word Wide Fund
ORANŽOVÁCieľom je poraziť konkurenciu, dosiahnuť zisk a rast. MbO (manažment na základe cieľov), riadenie a kontrola nad “ČO”, sloboda v rámci “AKO”.

Závislosť na neustálom ekonomickom raste.

Stroj

Inovácie

Zodpovednosť

Meritokracia

Nadnárodné spoločnosti (Coca-Cola, Procter & Gamble)

Investičné banky (JP Morgan)

ŽLTÁVeľmi formálne role v hierarchickej pyramíde.

Riadenie a kontrola zhora nadol. Budúcnosť je opakovaním minulosti.

ArmádaFormálne role (stabilné a odstupňované hierarchie)

Stále, opakovane aplikovateľné procesy

Dlhodobá perspektíva

Katolícka cirkev

Armáda

Väčšina vládnych organizácií

Polícia

ČERVENÁKontinuálny výkon moci cez osobu šéfa na udržania vojakov v línii. Veľmi reaktívny, krátkodobé zameranie. Prosperuje v chaotickom prostredí.Vlčia svorkaVeliaca autorita

Delenie práce

Organizovaný zločin

Pouličné gangy

Kmeňová domobrana

Čo charakterizuje evolučné stupne spolupráce

Oranžový stupeň spolupráce

Prechod k oranžovej spoločnosti sa udial vďaka trom významným manažérskym konceptom, ktoré nám priniesol moderný korporát.

Prvým je inovácia, ktorá priniesla nové oddelenia ako R&D (výskum a vývoj), produktový manažment, marketing, a tiež projektové tímy.

Druhým bola zodpovednosť, ktorá lídrom umožnila alternatívu v riadení ľudí: dať im ciele, ktoré majú dosiahnuť a zároveň im dať slobodu v tom, ako ich dosiahnu.  Tento tzv. manažment podľa cieľov (management by objectives) viedol k vytvoreniu moderných praktík HR, rozpočtom, KPI, ročným hodnoteniam, bonusovým systémom a vlastneniu akcií.

Tretí koncept je meritokracia, idea, kedy každý môže vyrásť na akúkoľvek pozíciu na základe svojej kvalifikácie či zručností.

Cieľom oranžových spoločností je ísť vpred, uspieť spôsobom, ktorý je sociálne akceptovaný a čo najlepšie hrať s rozdanými kartami. Väčšina veľkých spoločností dnes funguje na základe oranžových manažérskych praktík.

Dve storočia dozadu až donedávna sme takto vygenerovali nepredstaviteľnú úroveň prosperity, predĺžili trvanie ľudského života, radikálne znížili hlad a mor v industrializovanom svete. S rastúcou dominanciou oranžovej paradigmy sme však tiež podporovali krátkodobé myslenie, korporátnu nenásytnosť, nadmernú konzumáciu, bezhraničné vykorisťovanie zdrojov a ekosystémov planéty.

Ako vyzerá zelená organizácia?

Zelený vývojový stupeň vyzdvihuje rolu spolupráce nad súťaživosť a snaží sa o rovnocennosť, solidárnosť a toleranciu. Zelené organizácie považujú sociálnu zodpovednosť za základ svojej misie. Zelení lídri podporujú mäkké aspekty biznisu ako investovanie do organizačnej kultúry a hodnôt, koučingu, mentoringu a tímovej spolupráce (povyšujú ju nad tvrdé aspekty ako stratégia a rozpočet, ktoré sú cenené v oranžovej kultúre).

Najvyšší stupeň spolupráce je “teal”

Farbou ďalšieho stupňa je teal. Prichádza s ďalšími zaujímavými zlomovými bodmi.

Seba-manažment. Organizácie Teal fungujú efektívne, dokonca aj vo veľkom meradle, so systémom založeným na rovnocenných vzťahoch kolegov. Nastavujú štruktúry a opatrenia, ktoré ľuďom ponechávajú vysokú autonómiu v ich poli pôsobnosti a sú zodpovední za koordináciu s ostatnými.

Celistvosť. Umožňujú ľuďom prejaviť sa vo svojej vnútornej celistvosti. Vytvárajú prostredie, v ktorom sa ľudia môžu naplno prejaviť, priniesť množstvo energie, vášeň a kreativitu.

Princíp evolúcie. Ich stratégia je založená na tom, čo vnímajú, že od nich očakáva svet.

Na organizáciu typu TEAL zakladatelia a lídri nahliadajú ako na živý organizmus, s vlastnou energiou, zmyslom pre smerovanie a volaním niečo svetu dokázať. Nevynucujú si smerovanie, snažia sa načúvať prirodzenému volaniu, kam má spoločnosť ísť. Žiadna z autorom skúmaných organizácií typu Teal nemá dokument so stratégiou. Cvičenia na formuláciu stratégie sú stratené v nenávratne a s nimi aj väčšina polročných plánov, ročných rozpočtov, kaskádovaných KPI a individuálnych cieľov. Miesto toho, aby sa snažili určovať a kontrolovať, snažia sa vnímať a reagovať.

Organizácie všetkých farebných spektier koexistujú aj dnes, v každom väčšom meste. Pozrite sa okolo seba, ako spoločnosti fungujú – na ich štruktúru, štýl líderšipu alebo akýkoľvek proces riadenia – a rýchlo tak môžete odhadnúť dominantnú farebnú paradigmu.

Podľa článku Frederica Lalouxa spracovala Jana Polláková

Ikony nakreslila Petra Valašík-Lutterová

Poraďte si s hybridnou prácou

Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.

Súvisiace články