Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

Všetky kontakty
Magazín  

Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Všetky služby

Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Prezrite si všetky zdroje
  Kontaktujte nás

VÝNOS Z INVESTÍCIE DO TALENTOV 2892%

DEVELOR realizoval program zameraný na manažment talentov v spoločnosti ComAp, ktorá navrhuje a vyrába produkty na kontrolu výroby energie a dieslové/plynové motory, vrátane príslušenstva a softvéru. Počas programu nielenže zlepšili svoje zručnosti lídri a talenty, ale zároveň vygenerovala peniaze aj samotná firma.

Výkonný tím do programu talentov vybral desať účastníkov z 33-troch členov manažérskeho tímu, pričom kládli dôraz na dva kľúčové faktory: (1) potenciál, vrátane postoja a (2) výkonnosť. Od účastníkov sa očakávalo, že v nasledujúcich 12-tich mesiacoch zadefinujú a doručia funkčné projekty na zlepšenie/inováciu v rámci biznisu na úrovni viacerých funkcií a peňažne vyhodnotia generovanú hodnotu pre biznis. Okrem toho sa Výkonný tím zameral aj na rozvoj kľúčových prispievateľov v manažérskom tíme a na zvýšenie ich angažovanosti.

Pri návrhu, doručení a vyhodnotení programu sme využili DVC metodológiu DEVELORU (DVC-DEVELOR Value Chain, Hodnotový reťazec DEVELORU). DEVELOR navrhol v spolupráci so spoločnosťou ComAp na mieru prispôsobený program rozvoja talentov, ktorý sa zameriaval na zlepšenie mäkkých a manažérskych zručností vybraných talentov a taktiež na implementáciu nových vedomostí a zručností v praxi – možno teda povedať, že sme sa zamerali na realizáciu skutočnej zmeny. Účastníkov sme viedli procesom prípravy a implementácie reálnych obchodných projektov.  Na konci sme vyhodnotili dopad programu a to, ako prispel k rozvoju biznisu.

“Zodpovednosť a oduševnenie Výkonného tímu spoločnosti ComAp počas celého programu na mňa urobilo veľký dojem,” hovorí Stanislav Tichý, výkonný manažér spoločnosti DEVELOR Czech Republic, zodpovedný za projekt. “Išlo o skutočne kľúčový faktor, ktorý aktivizoval talenty pri realizácii svojich zlepšovacích projektov a pri generovaní hodnoty.”

Najdôležitejší prínos programu talentov možno len ťažko vyčísliť. Účasťou v programe rozvoja talentov manažéri prijali náročnú výzvu nad rámec svojich zodpovedností, ktorá preverila ich schopnosti a umožnila im preukázať svoj potenciál v praxi. Svoje nové zodpovednosti museli zvládať popri už existujúcej veľkej pracovnej záťaži. Aby boli ich projekty úspešné, museli zabezpečiť zdroje a spoluprácu ďalších kľúčových ľudí v spoločnosti. Vo výsledku tak mohli sledovať svoj veľmi intenzívny osobný rozvoj.

Bol som hrdý na to, ako rástlo sebauvedomenie, sebadôvera a reputácia talentov. Vysoko oceňujem ich úsilie a jeho dopad na biznis. Aj keď to pôvodne nebolo naším úmyslom, všetci účastníci programu boli povýšení, či už počas alebo skoro po ukončení programu, štyria z nich dokonca na pozície v rámci Výkonného tímu,“ hovorí Martin Málek, Predseda predstavenstva a riaditeľ Ľudských zdrojov, ComAp

Okrem dôležitého rozvoja zručností tímu talentov, mal uvedený program okamžitú hodnotu predstavujúcu 169 000 EUR na ušetrených ročných nákladoch spoločnosti. Pridanú hodnotu predstavoval nárast objemu predaja a marže, čo spolu s ušetrenými nákladmi predstavovalo 358 000 EUR, t.j. návratnosť investície do programu rozvoja talentov vo výške ohromných 2 892 %.

Spoločnosť tiež získala nefinančnú pridanú hodnotu. V ComAp boli schopní zlepšiť sa pri hodnotení a rozvoji výkonu a potenciálu manažérskeho tímu a tiež v zavedení strategických iniciatív na viacerých úrovniach, ktoré budú prispievať k budúcim obchodným úspechom spoločnosti.

V DEVELORE pevne veríme, že dobre pripravený a doručený program rozvoja talentov je vhodný na to, aby spoločnostiam pomohol lepšie manažovať ich biznis, a nielen príležitostne realizovať tréningy, ktoré „je fajn mať“.

Poraďte si s hybridnou prácou

Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.

Súvisiace články