fbpx

Aj na jeseň pomáhame neziskovému sektoru

V rámci projektu neziskovej organizácie VOICES, n.o. po názvom Trampolína náš konzultant Marek Lutz realizoval 30.10. jednodňový tréning manažérskych zručností pre zástupcov viacerých neziskových organizácií na Slovensku. Cieľom a obsahom tréningu boli základné manažérske zručnosti. S účastníkmi sme pokryli pochopenie významu aspektov výkonu jednotlivca a ich vplyv na zvolený štýl vedenia ľudí. Následne sme sa venovali konkrétnym úskaliam jednotlivých manažérskych štýlov a ich precvičovaniu.

marek neziskovky 2  marek neziskovky 1

Veríme, že tento tréning pomôže neziskovkám v dosahovaní ich poslania a zlepšovaní spoločnosti. Na základe spätnej väzby zatiaľ hodnotíme obsah pozitívne a čakáme na informácie o akčných plánoch a konkrétnych krokoch, ktoré účastníci v praxi vykonajú. Tréning sa konal v priestore kontaktu na Ventúrskej ulici v Bratislave.