fbpx

Silvia Flaugnattiová, HR Manager – Opavia Lu / Kraft Foods

OpaviaKľúčovým oddelením našej spoločnosti je predaj a väčšina našich zamestnancov už prešla rôznymi druhmi školení na predajné zručnosti, time-management, soft-skills atd. Preto ani nebolo jednoduché zostaviť tréningový program, ktorý by našich predajcov ale aj manažérov zaujal a bol pre nich prínosom. Spoločnosť Develor nám na začiatku roka 2007 ponúkla spoluprácu a na základe zistených potrieb nám „ušila tréningový program na mieru“. Ich konkurenčou výhodou je profesionalita a hlavne osobnostná zrelosť trénera, ktorý dokázal ľudí zaujať príkladmi z praxe. Keďže samotný tréner sám pôsobil niekoľko rokov v prostredí FMCG, mohol tak adekvátne zodpovedať na všetky konkrétne otázky i situácie, s ktorými sa naši obchodníci denne stretávajú. Zamestnanci si jednotlivé tréningy pochvaľovali a ocenili jednak kvalitu tréningov ako aj facilitáciu trenéra, ktorý sa dokázal stotožniť s ich rolou.
Zaujímavý a prínosný bol tréning osobnostnej typológie, ktorý prispel k zlepšeniu komunikácie na jednotlivých úrovniach spoločnosti. Spoločnosť Develor radi využijeme aj v budúcnosti, pri realizovani našich tréningových potrieb.

Silvia Flaugnattiová, HR Manager – Opavia Lu / Kraft Foods