fbpx

Renáta Horňáková, Senior HR špecialista – Faurecia

faurecia_interior systemsAkadémiou majstrov od DEVELORU prešlo od roku 2013 už 90 GAP lídrov v našom závode v Košiciach. Účastníci oceňujú najmä oblasť poznania asertívnej komunikácie a to, že si môžu konkrétne zväčša náročné situácie vyskúšať na tréningu a následne ich jednoduchšie uplatniť v reálnej praxi ( napr. zadávanie úloh, riešenie konfliktu, komunikáciu nepopulárnych opatrení… ). Kvôli spokojnosti účastníkov a reálnym pozitívnym zmenám vo firmenej komunikácii, sme tento program zaradili medzi tréningy ako štandard pre všetkých GAP lídrov. Osobne oceňujem, že vďaka tréningu si väčšina účastníkov uvedomí, že vo výrobnom prostredí sa dá komunikovať efektívne aj bez použitia hrubého spôsobu a funguje aj spätná väzba. Zároveň som rada, že počas Akadémie dávajú tréneri účastníkom kvalitnú spätnú väzbu a nie sú na nich “mäkkí”.

Renáta Horňáková, Senior HR špecialista – Faurecia