fbpx

PhDr. Eva Schillerová, Manažérka výberu a vzdelávania zamestnancov, a Ing. Jozef Bundala, Riaditeľ úseku personálneho riadenia – Prvá Stavebná Sporiteľňa

prva-stavebna-sporitelna-logoPrvá stavebná sporiteľňa, a s. spolupracovala s firmou Develor už na viacerých rozvojových témach. Vždy znovu sa presviedčame o ich profesionálnom prístupe, ktorý nie je zameraný len na odprezentovanie danej problematiky na tréningoch. Vyhovuje nám podnetná komunikácia pri príprave tréningov, prevedenie tréningov, ale aj následné výstupy a odporúčania pre ďalšie kroky.
V roku 2009 a 2010 sme s firmou Develor spolupracovali na príprave našich vedúcich zamestnancov na zvládnutie role hodnotiteľov v rámci zavádzania MbO vo firme. Pri príprave tréningov vysoko  hodnotíme spoluprácu s pani Kingou Novotnou a lektorkou pani Martinou Georgievovou. V prvej fáze nám pomohli pri príprave manažérov na „nastavovanie MbO-cieľov“ ako tímových, tak aj individuálnych. Na tréningoch sa pani Georgievovej podarilo dosiahnuť u účastníkov  pochopenie princípu „kaskádovania cieľov“, ako aj jeho nacvičenie na príkladoch z ich vlastnej praxe.  Na následnom workshope si vzala lektorka na seba rolu moderátorky a pomáhala budúcim hodnotiteľom rozdiskutovať najdôležitejšie otázky, zodpovedať si na jednotlivé nejasnosti a zjednotiť si rozdielne názory a prístupy. Na ďalšom tréningu, ktorý sme realizovali tesne pred realizáciou MbO-hodnotiacich rozhovorov, pani Georgievová precvičila s manažérmi nielen prípravu a realizáciu hodnotiacich rozhovorov, ale prebrala s nimi aj jednotlivé úskalia, ktoré na hodnotiteľov čakajú. Po uskutočnení hodnotiaceho procesu vo firme nám pani Kinga Novotná a  pani Martina Georgievová pomohli pri zrealizovaní a vyhodnotení priebehu MbO-hodnotenia pomocou dotazníku smerovaného ako na hodnotiteľov, tak aj na hodnotených zamestnancov. Ich podnety, pripomienky a výstupy z prieskumu nám pomohli pri realizovaní zmien, ktoré sme do nášho hodnotiaceho systému následne vniesli.
Na prístupe firmy Develor sa nám páči ich komplexný prístup a „doťahovanie vecí až do konca“. Chvályhodná je taktiež ich snaha o vyhodnocovanie efektívnosti spoločnej práce.

PhDr. Eva Schillerová, Manažérka výberu a vzdelávania zamestnancov, a Ing. Jozef Bundala, Riaditeľ úseku personálneho riadenia – Prvá Stavebná Sporiteľňa