fbpx

Michal Bača, Všeobecná úverová banka, Vedúci oddelenia Vzdelávanie a rozvoj

V roku 2015 sme pripravovali rozvojový program pre našich IT manažérov. Nakoľko ide o špecifickú cieľovú skupinu, zostaveniu programu ako aj výberu dodávateľov sme venovali patričnú pozornosť. Program mal vysokú prioritu, podporovanú vedením našej spoločnosti a ciele boli vytýčené merateľným spôsobom a to: zabezpečiť zníženie direktívneho štýlu a zvýšenie participatívneho a koučovacieho štýlu (používajúc metodiku 6 leadership štýlov podľa Davida Golemana).

Ako hlavnú časť programu sme zvolili „Inšpiratívny leadership po stopách Amundsena a Scotta“, realizovaný spoločnosťou DEVELOR. Zaujala nás gamifikovanosť programu, ktorý bol pozitívne vítaný manažérmi IT. Program prebiehal v rokoch 2016-2019. A na každý tréning AMUNDSENA nadväzovali poldňové aplikačné workshopy, zamerané na praktickú implementáciu preberaných vecí do pracovnej reality účastníkov programu.

Hodnotenia účastníkov priamo po tréningoch boli vysoko pozitívne. Manažéri oceňovali plné zapojenie do diania od samého začiatku, kombináciu gamifikovanej časti a tréningovej časti, množstvo diskusií, role play, filmové ukážky, ako aj jasné a jednoznačné odporúčania od lektorov, ktoré špeciálne IT manažéri očakávajú. Veľmi atraktívne prevedenie tréningov sa odzrkadlilo aj do nového pohľadu na leadership a pri opätovnom meraní leadership štýlov boli prekročené všetky očakávané parametre.

Leadeship program AMUNDSEN a SCOTT odporúčam ktorejkoľvek spoločnosti, ktorá chce moderným spôsobom rozvíjať svojich manažérov.

Michal Bača, Všeobecná úverová banka, Vedúci oddelenia Vzdelávanie a rozvoj