fbpx

Martina Kováčová, HR manager, Gabriela Koleková, HR Director Central Europe East, adidas

adidas_group_square

S DEVELORom sme začali spolupracovať na implementácii Insights Discovery metodológie v Adidas Slovakia v roku 2012 v rámci projektu pre podporu tímu Franchise & Marketing, ktorý prechádzal transformačnou fázou. (…)

V nasledovných rokoch sa postupne naša spolupráca rozširovala a Insights Discovery typológia sa stala súčasťou internej kultúry. Za 3 roky sa programov postavených na farebnej typológii zúčastnilo v rámci regiónu adidas Group CE East (SK, CZ, HU, PL) takmer 70 našich zamestnancov z rozličných častí organizácie.

Okrem iného sme využili ID v rámci nášho engagement programu “Shape Your Future”, ktorým chceme zvýšiť angažovanosť a mieru prepojenia individuálnych cieľov s cieľmi spoločnosti, primárne u zamestnancov generácie Y. Vnímame ako veľkú výhodu, že na túto iniciatívu nemusíme hľadať “zázračné riešenie,” ale môžeme siahnuť po overenom nástroji, ktorý nielen prináša očakávanú hodnotu pre túto generáciu, ale zároveň pomáha prepájať všetky zložky a generácie v rámci populácie zamestnancov.

To, čo vnímame ako najväčší prínos je fakt, že všetci navzájom dokážeme identifikovať komunikačné trecie plochy a zlepšiť tak rýchlosť a efektívnosť individuálnych interakcií, interných stretnutí ale aj kontaktu so zákazníkom. Vďaka Insights Discovery a rozvojovým programom realizovaných s DEVELOR tak máme jednotný jazyk, ktorým dokážeme rýchlo pomenovať a odbúrať prekážky v spolupráci.

Za spoločnosť adidas Slovakia môžeme len odporučiť spoločnostiam, ktoré sa potýkajú s podobnými situáciami (komplexnosť spolupráce, integrácia Gen Y zamestnancov a pod.) využiť Insights Discovery a konzultantov DEVELOR. A to nielen preto, že je tento nástroj veľmi dobre aplikovateľný do praxe, ale aj kvôli tomu, že DEVELOR prináša s ním ďalšie pohľady na to, ako robiť veci lepšie.

Martina Kováčová, HR manager, Gabriela Koleková, HR Director Central Europe East, adidas