fbpx

Marta Medveďová, špecialista ĽZ, Consumer Finance Holding

cfh-new-190x111So spoločnosťou DEVELOR Slovakia spolupracujeme od roku 2013. Realizovali pre nás viacero programov pre rozličné cieľové skupiny. Pri práci s našimi manažérmi sme sa zamerali na rozvoj ich leadership zručností v prepojení so zážitkovým vzdelávaním, absolvovali tréning Leadership inšpirovaný Amundsenom a programy s využitím Insights Discovery typológie. Na základe ich vyjadrenia môžem povedať, že DEVELOR opakovane vedel urobiť unikátny mix zážitku a učenia sa, ktoré bolo možné ihneď aplikovať v praxi.

Okrem týchto rozvojových aktivít sme realizovali rozvoj zamestnancov v predaji. Program bol šitý na mieru našej spoločnosti a venoval sa predajným, vyjednávacím a prezentačným zručnostiam so zameraním sa na individuálny prístup ku klientom a ich potrebám. Po zrealizovaní tréningu som dostala pozitívnu spätnú väzbu na tréning od účastníkov a aj ich manažérov a to najmä v tom, že prebrané témy odzrkadľovali ich potreby a vedeli ich ľahko a prirodzene aplikovať do praxe.

V tomto roku sme v spolupráci s DEVELORom opätovne zvolili kombináciu klasickej tréningovej témy time managementu a zážitkového učenia, avšak tento krát pre oddelenie zaoberajúce sa schvaľovaním pôžičiek. Ohlasy tak na program aj trénera boli vynikajúce.

Pri DEVELORe oceňujeme vynikajúcu spoluprácu a komunikáciu pri nastavovaní obsahu vzdelávania a tréningu pri požiadavke na program “šitý na mieru”. Rovnako korektné jednanie a dodržiavanie podmienok dohodnutých v zmluve. Na základe týchto skúseností radi odporučíme DEVELOR a ich služby aj iným spoločnostiam.

Marta Medveďová, špecialista ĽZ, Consumer Finance Holding