fbpx

Kvetoslava Sarvašová, riaditeľka ĽZ, Inžinierske stavby

isk_logoV roku 2013 sme sa na základe pozitívnej skúsenosti  so spoločnosťou DEVELOR v Maďarsku a po diskusiách s generálnym manažérom a HR manažérom skupiny na Slovensku rozhodli začať spoluprácu v oblasti rozvoja a vzdelávania našich zamestnancov.

Počas našej dvojročnej spolupráce sme realizovali dva kľúčové projekty – sériu workshopov “Safety Attitude“ pre našich vedúcich stavieb a talentový rozvojový program “Leadership Academy.“

Safety Attitude Program vnímame ako jedinečnú cestu, ktorou sa nám podarilo doplniť tému bezpečnosti pri práci o formovanie postoja voči bezpečnosti. V našom sektore čelíme silnému tlaku na kvalitu a rýchlosť, a zároveň vnímame bezpečnosť našich zamestnancov a dodávateľov ako prioritu spoločnosti COLAS. Safety Attitude workshopy pomohli našim ľuďom pozrieť sa na bezpečnosť nielen z pohľadu zákonnej povinnosti, ale aj z hľadiska toho, ako môžu oni sami ovplyvniť a zlepšiť svoj vlastný postoj k bezpečnej práci.

Programom Leadership Academy sme v dvoch ročníkoch (2014 a 2015) sprostredkovali potenciálnym kľúčovým zamestnancom spoločnosti znalosti a zručnosti, ktoré vnímame ako dôležité pre ich budúci rast v spoločnosti. Vďaka flexibilite a interaktívnosti jednotlivých blokov rozvoja, poradenskej podpore trénerov a konzultantov DEVELOR a možnosti upraviť celý program v spolupráci s naším HR oddelením pod vedením pani Sarvašovej a pani Pancákovej, bol tento program vnímaný ako jeden z najpozitívnejších projektov v rozvoji zručností. Okrem týchto programov sme realizovali rozvoj prezentačných zručností pre manažérsky tím. Spoluprácu s DEVELOR vnímame pozitívne a môžeme odporučiť ich služby a prístup ostatným spoločnostiam na Slovensku. Ako najväčšiu výhodu DEVELOR vnímame ich schopnosť pretaviť naše požiadavky do kvalitného vzdelávacieho programu, a zároveň držať pozornosť a dôraz na firemné priority a biznis ciele.

Kvetoslava Sarvašová, riaditeľka ĽZ, Inžinierske stavby