fbpx

Kristína Lang, Riaditeľka ľudských zdrojov – Medeko Cast

MedekoNaša spoločnosť má okolo 100 zamestnancov a okrem dvoch zlievarní sa aktívne zaoberáme aj obchodom s kovmi. Spoločnosť Develor realizovala v tomto roku (2009) Leadership akadémiu pre našich riadiacich pracovníkov a zároveň Sales skills tréning pre našich obchodných manažérov. Obidva tréningy vyplynuli z analýzy tréningových potrieb a boli prispôsobené na naše podmienky. Na časť tohto vzdelávania sa nám podarilo získať príspevok z Národného projektu XI. a to aj vďaka odbornému poradenstvu zo strany Develor. Hodnotenie interaktívnych tréningov účastníkmi bolo nad očakávanie a účastníci vysoko hodnotili aj kvalitu a odborné skúsenosti lektora, ktoré často využíval pri konkrétnych príkladoch, simuláciách či cvičeniach.

Kristína Lang, Riaditeľka ľudských zdrojov – Medeko Cast