fbpx

Kristián Fodor, Riaditeľ úseku marketingu a komunikácie, Wüstenrot poisťovňa

WustenrotPo rôznych školeniach viacerých firiem som stále očakával, či to nebude premárnený čas,  školenie kvôli školeniu, či to niečo prinesie pre účastníkov. Mal som pocit, že veľakrát sa prednášané informácie ťažko uplatňujú, používajú v reálnej práci. Aj preto som sa vždy ťažko rozhodoval k tomu, aby som sa na nejakom školení zúčastnil, strávil čas. Po absolvovaní tréningov od Develoru však musím potvrdiť, že patrili k tým, ktoré podľa môjho názoru obohatili a rozvinuli pohľad zamestnancov na seba, kolegov a aj obchodných partnerov a pozitívne ovplyvnili aj ich pracovne návyky. Veľmi dôležitým článkom školenia, okrem obsahu, je aj školiteľ. A aj v tomto sa DSo spoločnosťou Develor sme začali spolupracovať v apríli 2010, kedy sme ju vybrali z viacerých spoločností, ktoré sme oslovili so zámerom zvýšenia servisnej úrovne operátorov nášho kontaktného centra. Pre ich služby sme  sa rozhodli na základe nimi navrhnutého komplexného prístupu, ktorý prevyšoval naše pôvodné očakávania a fundovane reagoval na naše potreby. V rámci zrealizovaného rozvojového programu boli efektívne skombinované viaceré prístupy, napr. pri určovaní východiskového stavu  – analýza nahrávok kontaktného centra, pri samotnej realizácii programu prakticky orientovaný tréning, mystery calling, individuálny koučing operátorov a aplikačný workshop ako podporný nástroj na zavedenie nových postupov do praxe. Následne boli Develorom naformulované  praktické opatrenia systémového charakteru, ktoré reflektovali na identifikované potreby – od aplikácie platnej legislatívy, po úpravu štandardov operátorov a tvorby metodiky práce kontaktného centra, ktoré sme zakomponovali do praxe. V osobách trénerky a konzultantky – Martiny Georgievovej a Kingy Novotnej, sme našli profesionálky, ktoré nám svojím angažovaným a odborným prístupom pomohli v implementácii navrhnutých riešení. Keďže sme pôvodne očakávali len samostatný tréning, táto ich zaangažovanosť vysoko prevyšovala naše očakávania. Na základe týchto skúseností a pozitívnych ohlasov zamestnancov sme sa rozhodli so spoločnosťou Develor spolupracovať pri rozvoji zamestnancov aj v budúcnosti.

Riaditeľ úseku marketingu a komunikácie, Wüstenrot poisťovňa