fbpx

Ing. Otakar Bureš, Ph.D., Ing. Otakar Bureš, Ph.D. Business Unit Oncology – Novartis

novartisSo spoločnosťou Develor spolupracujeme v rámci projektu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov v rámci Business Unit Oncology od roku 2008. Začínali sme projektom Insights pre manažérov, následne pre všetkých zamestnancov kancelárií a nakoniec celého predajného tímu (2009). Naša vzájomná spolupráca prebiehala naďalej s členmi predajného tímu, a to v roku 2010 „Vyjednávanie s náročným klientom“ a následne screeningom komunikačných kanálov, zvyklostí a medzitímovej spolupráce nazvaným „Sociomapping tímu“ v roku 2011 (boli zahrnutí všetci tí, ktorí prichádzajú do vzájomného kontaktu, vrátane kancelárie). Po celú dobu spolupráce nám spoločnosť Develor vychádzala v ústrety, ako v rámci organizácie, tak aj v náplni školení. Náš tím je veľmi rôznorodý, stretávajú sa tam ľudia rôzneho veku, skúseností, vzdelania, osobností, ktorí za sebou majú celú škálu rôznych tréningov vo svojej profesionálnej kariére. Školitelia spoločnosti Develor boli a sú schopní prispôsobiť sa tejto rôznorodej skladbe tímu a dokážu ich zaujať, zapojiť a udržať si ich pozornosť. Posledný zmienený projekt, Sociomapping tímu, nám ukázal iný pohľad na situáciu v jednotlivých tímoch, medzitímovú spoluprácu a úroveň komunikácie medzi ľuďmi stojacimi mimo pevne vytvorené tímy. S tréningom sme boli veľmi spokojní a natoľko nás zaujal, že chcem budúci rok realizovať toto školenie ešte raz, aby sme mohli s ročným odstupom zhodnotiť posuny jednotlivých tímov a zároveň celého Business Unit Oncology ako celku.

Ing. Otakar Bureš, Ph.D., Ing. Otakar Bureš, Ph.D. Business Unit Oncology – Novartis