fbpx

Ing. Monika Kraváriková, Riaditeľka ľudských zdrojov – Schneider Electric Slovakia

Prvú skúsenosť so spoločnosťou Develor som mala pri organizovaní firemného stretnutia Schneider Electric, ktorého hlavnou myšlienkou bolo podporiť tímovú súdržnosť. Na základe popisu potrieb našej spoločnosti a našich očakávaní, spoločnosť Develor navrhla Osobnostnú farebnú typológiu Insights, ktorá bola obsahovo,  organizačne a jazykovo (kvôli cudzincom) pripravené presne podľa našich potrieb, počtu účastníkov a možnostiam lokality, v ktorom sa firemné stretnutie konalo.
Tréning Insights viedli tréneri Kinga Novotná, Milan Zekucia, Martina Georgievová, Vladimír Rýpal a Dana Nemčická, ktorí dokázali účastníkov zaujať a inšpirovať k pochopeniu samého seba a svojich kolegov. Po skončení firemného stretnutia som obdržala pozitívnu spätnú väzbu nielen od zamestnancov, ale aj od manažmentu našej spoločnosti. Spoločnosť Develor navrhla aj druhú časť programu, ktorou bola outdoorová aktivita, ktorá bola takisto spracovaná na veľmi kvalitnej úrovni.
Po prvej pozitívnej skúsenosti som oslovila spoločnosť Develor aj pri zabezpečení školenia Prezentačných zručností pre vybraných zamestnancov, ktorí prezentujú pred externým publikom. Školiteľkou tohto školenia bola pani Martina Georgievová, ktorá dokáže pútavou formou spojiť teoretickú časť s praxou. Oceňujem jej profesionalitu a čas už pri samotnej príprave školenia, samozrejme realizáciu a jej okamžitú spätnú väzbu pre účastníkov počas praktických cvičení. Hodnotenie účastníkov tohto školenia mi opäť potvrdilo, že v prípade ďalšieho rozvoja našich zamestnancov sa rada obrátim aj v budúcnosti s dôverou na spoločnosť Develor.

Ing. Monika Kraváriková – riaditeľka ľudských zdrojov, Schneider Electric Slovakia