fbpx

Eric de Ladoucette, Generálny manažér – Edenred

EdenredEdenred s Develorom spolupracuje od júna 2010 na rozvoji manažment tímu. Develor sme si vybrali na základe odborných znalostí a profesionálneho prístupu, ale najmä vďaka tomu, že dokázali dobre načúvať našim potrebám a adaptovať svoje riešenia na špecifiká našej spoločnosti. Mal som už dobré skúsenosti z programu Insights do tímovej efektivity z inej krajiny, ale spoločnosť Develor Slovakia dokázala prispôsobiť svoje riešenia a tréningy potrebám našej organizácie a pomohli nám zvládnuť rozmanité organizačné výzvy. V roku 2011 sme v spolupráci s Develorom realizovali tréningový program pre manažérov. Implementovali sme 360° spätnú väzbu, ktorá nám pomohla zadefinovať priority, vytýčiť jednotlivé rozvojové potreby manažérov a pomôcť im vystavať individuálne rozvojové programy. Paralelne s týmto procesom Develor v roku 2011 realizoval tréning predaja pre náš sales tím a tréning koučingu pre sales manažérov. V minulosti sme často realizovali rôzne typy tréningov predaja, ktoré však mali len slabé výstupy a slabú následnú implementáciu akčných plánov.  S prístupom, ktorý sa nezameriava len na sales tréning ale aj na špeciálny tréning pre sales manažérov, je založený na obsahu sales tréningu pre predajcov v teréne a na technike spätnej väzby, cíti tím predajcov väčšiu podporu a vidí konzistentnosť medzi tréningovým plánom a pravidelnými stretnutiami s manažérmi, kde dostávajú spätnú väzbu, Sales manažéri sa zároveň naučili ako realizovať debríf so sales tímom po predajnej návšteve a ako podporovať výkon sales tímu. Develor ukázal, že má veľkú kapacitu podporovať organizáciu na úrovni manažmentu aj predaja.

Eric de Ladoucette, Generálny manažér – Edenred