fbpx

Work-life balance alebo zosúladenie pracovného a súkromného života

Date: 4. júla 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

Work-life-balance

Ako je možné napĺňať všetky očakávania a vmestiť sa pritom do 24 hodín? Čo je to “kvalitný čas”? Je to čas, ktorý trávime doma? Program sa snaží odpovedať nielen na tieto otázky. Zameriava sa na zmenu postoja k riadeniu vlastného života smerom k väčšej spokojnosti, ale poskytuje i praktické metódy a podporu na realizáciu konkrétnych krokov k väčšej osobnej spokojnosti každého účastníka.

CIEĽOM TRÉNINGU je pomôcť účastníkom nájsť, čo pre nich znamená „kvalitný čas“ a uvedomiť si, čo by prispelo k ich osobnej spokojnosti. Pomôžeme účastníkom objaviť veci, ktoré im pomôžu žiť život podľa vlastných hodnôt, predstáv a záujmov.

VÝCHODZÍM BODOM PROGRAMU je analýza súčasnej životnej situácie. Pomocou zistenia, čo účastníkov poháňa a motivuje a poznania zdrojov vlastnej nespokojnosti objavia, ako dosiahnuť dôležité ciele v súkromnom aj pracovnom živote. Program tiež ponúka techniky zvládania stresu, aby účastníkom pomohol dosiahnuť život s väčšou rovnováhou.

Na konci programu budú účastníci schopní pripraviť si individuálny plán zvyšovania osobnej spokojnosti zameraný na konkrétne riešenie zostavený na základe osobnej diagnostiky. Budú schopní proaktivně a cielene zvyšovať svoju osobnú spokojnosť.

Možné nadväzujúce kurzy

  • Motivácia 3.0 – vnútorná sila
  • Manažment stresu
  • EQ – Emocionálna inteligencia
  • Asertívna komunikácia
  • Individuálny koučing