fbpx

Profesionálne manažovanie času a úloh

Date: 4. júla 2013 Category: , ,

Kontaktujte nás!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
time-management2

V dnešnej dobe sú úlohy a povinnosti veľmi flexibilné a často nejasné. Musíme zvládať neustále zmeny a veľký nápor informácií, pričom často niečo alebo niekto ruší našu pozornosť. Tradičné programy zamerané na manažment času už neposkytujú riešenie na nové podmienky. Či už ste manažér, predajca, administratívny pracovník alebo výkonný riaditeľ, čas je najcennejšia hodnota. Náš program, založený na najmodernejších technikách time manažmentu, podporuje ľudí, aby dosiahli väčšiu efektivitu a oslobodili sa od obrovského tlaku blížiacich sa termínov.  

ÚČASTNÍCI SA NA TRÉNINGU ZAMERAJÚ na úlohy, ktoré im pomôžu stanoviť si svoje osobné ciele, pričom budú venovať pozornosť aktivitám vedúcim k týmto cieľom, zručnostiam time manažmentu a technikám delegovania. Všetky tieto zručnosti im pomôžu lepšie manažovať svoj čas aj svoj život.

KURZ  SA ZAMERIAVA NA SYSTÉM, ktorý je dostatočne flexibilný na to, aby reflektoval výzvy dnešného pracovného sveta a umožnil čas šetriť a nie míňať ho na manažovanie samotného systému. Je postavený na prioritách, kedy sa každý účastník naučí riešiť svoje vlastné výzvy v oblasti manažmentu času a úloh, a to vďaka využívaniu pracovných hárkov a analýze svojho vlastného narábania s časom.

ÚČASTNÍCI SA ZOZNÁMIA SO SPÔSOBOM, ako si plánovať a organizovať čas, aby dosiahli osobný úspech. Naučia sa tzv. metódu GTD (getting things done), dôkladne porozumejú jednotlivým krokom a nástrojom procesu. Kontrolné hárky a termíny tak už nemusia byť žiadnym strašiakom. Účastníci sa naučia ako delegovať, obmedziť vyrušovanie pri práci, zminimalizovať haldy papiera na stole a každým dňom lepšie zvládať dokončovanie svojich úloh.

Na konci programu budú účastníci schopní využívať tie najúčinnejšie techniky na manažment času a úloh, ktoré môžu byť prospešné nielen pre jednotlivcov, ale zároveň zabezpečiť lepšie výsledky celému tímu.

Možné nadväzujúce kurzy

  • Koučing – Osobná efektivita
  • Efektívne porady
  • Work-life balance: Zosúladenie pracovného a osobného života
  • Efektívne riešenie konfliktov