fbpx

Techniky riešenia problémov

Date: 26. novembra 2014 Category: ,

Kontaktujte nás:

 

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

problem solving stripe

“Urobiť to alebo neurobiť to – to je problém.” Zažili ste niekedy, že máte príliš veľa možností výberu a neviete, ktoré riešenie je správne? Alebo naopak riešite problémy, ktoré sa zdajú byť neriešiteľné? Na tomto tréningu zistíme, ako problém preskúmať a aké kroky vykonať, aby sme dospeli k dobrému riešeniu.

ALBERT EINSTEIN POVEDAL „Ak by mi dali jednu hodinu na to, aby som zachránil svet, 59 minút by som venoval definovaniu problému a 1 minútu jeho riešeniu.” Súhlasiac a nasledujúc Einsteinovu radu ohľadne riešenie problému, venujeme dostatok času a pozornosti na preskúmanie a definovanie problému do hĺbky. Ak sa táto časť vykoná dôsledne, naznačí nám riešenie. V tejto časti sa tiež zameriavame na to, ako naše vnímanie problému ovplyvňuje náš prístup k nemu a ako na problém môžeme nazerať z rôznych uhlov pohľadu, ktoré prinášajú rôzne riešenia.

PROGRAM POKRAČUJE naučením sa a precvičovaním spoľahlivého procesu skúmania a riešenia problémov. Účastníci sa oboznámia s praktickými a overenými metódami a nástrojmi, vďaka ktorým sa zlepšia ich zručnosti v riešené problémov a rozhodovaní.

Po skončení programu budú účastníci schopní aplikovať princípy a kroky riešenia problému, identifikovať možné riešenia cez generovanie nápadov, využívať rôzne techniky pri rozhodovaní.

Možné nadväzujúce kurzy:

  • Metóda Six Thinking Hats
  • Techniky facilitácie workshopu