fbpx

Manažment stresu

Date: 4. júla 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

stress-management2

Stres je súčasťou nášho každodenného života. Nikdy sa nám ho nepodarí úplne eliminovať, môžeme sa ale naučiť vedome s ním narábať a vyhnúť sa tak frustrácii a negatívnym dopadom na zdravie. Na úspešné zvládanie stresu potrebujeme poznať príčiny jeho vzniku.

NA TO ABY SME PODÁVALI DOBRÝ VÝKON JE STRES NEVYHNUTNÝ a môže nás inšpirovať a motivovať, ak s ním dokážeme efektívne naložiť. Predstavuje pre nás vnútorný podnet na prekonávanie prekážok, ktoré stoja v ceste našim snom a cieľom. Ak sa nám však vymkne z rúk, môže prispievať k vzniku chorôb, znižovať náš výkon a ohrozovať naše sebavedomie a rovnováhu. To všetko platí najmä pre lídrov a manažérov, ktorí sú ustavične pod vysokým tlakom, pretože sú na nich kladené vysoké očakávania, musia čeliť tvrdým a krátkym termínom a nesú zodpovednosť za svoje rozhodnutia a rozhodnutia svojich podriadených. Čo by sme teda mali robiť? Musíme sa naučiť takéto situácie rozpoznávať a úspešne ich riadiť.

PROGRAM ÚČASTNÍKOM pomôže vyhnúť sa vplyvu nadmerného stresu v súkromnom i profesionálnom živote. V priebehu programu sa merajú a rozoberajú štádiá, faktory a príčiny individuálnej citlivosti pomocou špeciálnych dotazníkov a cvičení. Základným cieľom programu je vyvinúť efektívne stratégie na riadenie stresu a naučiť účastníkov množstvo protistresových techník, ktoré dokážu obnoviť rovnováhu a dobrý výkon v každej oblasti nášho života. Ľudia, ktorí sú schopní vedome zaobchádzať s vplyvmi stresu a vybudovať si zdravú mieru flexibility, dokážu ľahšie vytvoriť harmonické pracovné prostredie a chrániť svoje fyzické a psychické zdravie.

Po skončení programu budú účastníci schopní ovplyvňovať mieru stresu, zvládať lepšie stresové situácie a rozpoznávať stresové príznaky u seba i ostatných. Dokážu zvoliť a použiť najlepšiu stratégiu a vyriešiť tak príslušnú stresovú situáciu.

Možné nadväzujúce kurzy

  • Individuálny koučing
  • Tímový koučing
  • Work-life balance: zosúladenie pracovného a osobného života
  • EQ – emocionálna inteligencia