fbpx

Strategické riadenie kľúčových zákazníkov

Date: 4. júla 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

strategic-account-management2

Počas tohto kurzu sa u business-to-business predajcov rozvíja vedomie, že existuje možnosť zvýšiť pravdepodobnosť získania nového zákazníka, či zvýšiť mieru preniknutia k existujúcemu zákazníkovi. Účastníci si dané teórie hneď aj vyskúšajú na prípadovej štúdii zo svojej každodennej praxe.

NAPRIEK ROZDIELOM medzi jednotlivými spoločnosťami sú výzvy v každej B2B situácii veľmi podobné: ako môže naša organizácia zaručiť, že oslovíme a získame potenciálnych top klientov, vďaka ktorým bude naša spoločnosť životaschopná? A ako svoju prítomnosť u týchto klientov po získaní prvých zákaziek zvýšime na maximum?

ÚSPEŠNÉ FIRMY vedia, že tento cieľ sa dosahuje cez jednotlivcov, ktorí pracujú v organizácii. Ľudia nakupujú od ľudí. Aby sme boli úspešní z dlhodobého hľadiska, musíme vedieť, kto v spoločnosti prijíma rozhodnutia, aké sú najvýznamnejšie motívy príslušnej osoby pri rozhodovaní, kto rozhodnutia ovplyvňuje, aké sú preferencie rozhodujúcich osôb a v neposlednom rade i to, ako ľudia využívajúci naše produkty vnímajú nás a naše služby. To vyžaduje systematický prístup, správne a dôsledné plánovanie, ako aj uvedomelý vzťahový manažment.

POČAS TOHTO KURZU účastníci okrem základných teórií pripravujú pre dvoch zo svojich zákazníkov prípady podľa Situačného modelu predaja spoločnosti Develor, pričom navrhnuté stratégie môžu uplatňovať okamžite po absolvovaní kurzu.

Po skončení programu budú účastníci schopní naplánovať kroky pre strategicky významného klienta a na vedomej úrovni príslušný plán realizovať v priebehu jednotlivých obchodných stretnutí.

Predpoklady

Zásady predaja

Poradenský proces predaja

Možné nadväzujúce kurzy

  • Koučing na pracovisku
  • Poradenstvo v oblasti riadenia kľúčových zákazníkov
  • Kurzy vyjednávacích zručností