fbpx

Rastové myslenie

Kontaktujte nás:

 

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

Ako by ste radi videli seba a pracovnú kultúru vo vašej spoločnosti?

Half-glass

  • Otvorených a pripravených na nové výzvy alebo v snahe vyhnúť sa im?
  • Vytrvalých napriek prekážkam alebo ľahko vzdávajúcich sa?
  • Pripravených a schopných vynaložiť úsilie na svoj rozvoj alebo nazerajúcich na úsilie ako zbytočnosť?

Aký je náš prístup, závisí najmä od nášho postoja. Ako však môžeme dosiahnuť konštruktívnejší postoj? Všetko určuje nastavenie našej MYSLE – či veríme tomu, že sa môžeme učiť a rozvíjať alebo tomu, že naše schopnosti a zručnosti sú niečo nemenné.

 

Teória fixného a rastového myslenia od Carol S. Dweckovej pomáha manažérom a zamestnancom v zistení, že pohľad na seba, ktorý si osvojili, ich “nastavenie mysle”, naplno ovplyvňuje ich potenciálny rozvoj a úspech.

Počas workshopu zameraného na rastové myslenie “GROWTH MINDSET” sa manažéri a zamestnanci naučia, ako ich vlastný postoj limituje alebo naopak rozširuje ich kapacitu myslenia a rozvoja a ako ho vedome formovať.

Tento workshop sa v súčasnosti radí medzi najobľúbenejšie programy a možno ho využiť ako štartovací bod programov rozvoja leadershipu, predaja či programov na zlepšenie zákazníckej skúsenosti. Účastníci získavajú pochopiteľný a praktický návod ako prelomiť fixné nastavenie mysle, posilniť odvahu v obchode, pozitívny postoj a zároveň si to precvičujú.

Veríme k hlavnému posolstvu diela Caroline Dweckovej, že inteligenciu a osobnosť je možné rozvíjať, nejde o niečo čo je dané na trvalo.

Ak okolo seba máte ľudí, ktorí vnímajú riziko a úsilie ako potenciálne odhalenie vlastných nedostatkov, kvôli ktorým by mohli vyjsť nakrátko, buďte tými, kto ich zmení. Ani vaše ani ich kvality nie sú vytesané do kameňa.

Náš workhop zameraný na rastové myslenie

growth-mindset-image

VAŠE KVALITY NIE SÚ VYTESANÉ DO KAMEŇA. Veríme k hlavnému posolstvu diela Caroline Dweckovej, že inteligenciu a osobnosť je možné rozvíjať, nejde o niečo čo je dané natrvalo. Náš workshop stavia na uvedenej myšlienke, že kapacitu nášho mozgu na učenie a riešenie problémov môžeme zvyšovať cez formovanie našich presvedčení a postojov. A taktiež praktizovaním spôsobov ako to dosiahnuť.

TEÓRIA FIXNÉHO A RASTOVÉHO MYSLENIA pomáha manažérom a zamestnancom pozrieť sa na spôsob, ktorým na seba nahliadajú, ich nastavenie mysle, ktoré naplno ovplyvňujú ich potenciálny úspech a rozvoj. Počas workshopu účastníci získavajú praktický návod ako rozpoznať a prelomiť prístup fixného nastavenia mysle a ako posilniť odvahu v obchode a pozitívny prístup. Workshop je často počiatočným bodom rozvoja leadership zručností alebo projektov na zlepšenie predaja čí zákazníckej skúsenosti, keďže formuje potrebný postoj a dobíja energiu potrebnú na zmenu.

Po skončení programu budú účastníci schopní posunúť svoje nastavenie mysle smerom k rastovému prístupu a taktiež podporiť v tomto prístupe ostatných, dosiahnuť vyššie ciele v práci a zvýšiť osobné uspokojenie.