fbpx

Projektový manažment

Date: 4. júla 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

project-management2

V dnešnej dobe je stále bežnejšie, že pracovné úlohy sa riešia formou projektov. Vzhľadom k rastúcej konkurencii sú dnes úspešní projektoví manažéri takmer vo všetkých odboroch stále žiadanejší. Projektové riadenie sa neskladá len z úloh, zdrojov a termínov plnenia, ale hlavnú rolu v ňom hrajú konkrétni ľudia.

NEZÁLEŽÍ NA TOM, ČI FIRMA vyrába tovar alebo ponúka služby, zásady sú vždy rovnaké: dôležité nie je pracovné vypätie, ale pracovná efektivita. Pokiaľ na riadenie projektu využívate tie najlepšie znalosti, nielenže šetríte čas, ale dosiahnete i vyšší zisk než vaša konkurencia. Cieľom nášho programu je naučiť účastníkov zásady a poskytnúť im podporu pri rozvoji schopností nevyhnutných pre projektového manažéra: definovanie projektu, riadenie rizík, plánovanie kvality, času a nákladov, monitorovanie projektových úloh, kontrola realizácie a úspešné zakončenie projektu.

AJ KEĎ NA REALIZÁCII VÄČŠÍCH PROJEKTOV s rozpočtom miliárd eur spolupracuje niekoľko sto ľudí, zásady takýchto projektov sa nelíšia od zásad, ktoré možno uplatniť na dvojtýždenných projektoch s jediným pracovníkom. Nástroje, metódy a riešenia, ktoré vám počas kurzu predstavíme, sú veľkou podporou pri realizácii projektu, pričom nezáleží na tom, či pracujete sám, či vediete veľký tím, či využívate počítačom podporovaný program plánovania alebo nie.

Po skončení programu budú účastníci schopní meniť nápady na projekty, a to pomocou navrhovania, prípravy a neustáleho sledovania a vyhodnocovania všetkých nevyhnutných prvkov riadne vedeného projektu, vrátane zostavovania a vedenia projektového tímu.

Možné nadväzujúce kurzy

  • Workhop projektového manažmentu
  • Projektový manažment – koučing jednotlivcov a tímov