fbpx

Profesionálna prezentácia – príprava

Date: 4. júla 2013 Category: , ,

Kontaktujte nás!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Presentation_Preparation_Head

Počas tréningu sa účastníci naučia pripraviť a efektívne realizovať prezentácie, ktoré zmenia myslenie a konanie publika. Naučíme účastníkov naplánovať verejné prejavy, zostručniť hlavnú myšlienku a pripraviť podporné materiály. Zároveň si účastníci osvoja efektívne spôsoby vedenia prezentácie a vhodné spôsoby práce s účastníkmi.

„NEMAL SOM ČAS NAPÍSAŤ KRÁTKY LIST, tak som napísal dlhý,“ povedal kedysi Mark Twain. Tento citát vhodne vystihuje skutočnosť, prečo väčšina prednášajúcich pôsobí nudne, až trápne. V dnešnej dobe nestačí mať iba geniálny nápad. To, či získa pozornosť a podporu, záleží na tom, ako ho podáte. Mnoho prezentácií a prednášok trpí nedostatočnou prípravou prezentujúceho: čo je cieľom prezentácie, akú zmenu chcem dosiahnuť u publika? Na druhej strane množstvo prezentácií zlyhá vo fáze realizácie: ako vhodne otvoriť, ako udržať kontakt s účastníkmi, ako využiť správne spôsoby komunikácie?

V PRIEBEHU TRÉNINGU si účastníci osvoja techniky vytvorenia efektívnej prezentácie, budú analyzovať svoje vlastné prezentácie, naučia sa ich upravovať a precvičia si ich realizáciu. Získajú znalosti a zručnosti vo vedení priebehu, vnímaní a zvládaní rozličných typov účastníkov a naučia sa prezentovať tak, aby si publikom odnieslo cieľovú myšlienku so sebou.

Po skončení programu budú účastníci schopní koncepčne plánovať prezentáciu vytváraním myšlienok, ktoré sú zapamätateľné a zanechajú dojem.

Predpoklady

Znalosť MS PowerPoint

Možné nadväzujúce kurzy

  • Prezentačný seminár
  • Profesionálna príprava – realizácia
  • Manažérska komunikácia