fbpx

Zásady predaja (predajný prístup)

Date: 4. júla 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

principles of sales_head
Obchodníci, či ktokoľvek, kto prichádza do styku s internými, či externými klientmi, sa často zameriavajú alebo sú nútení sa zameriavať na vlastnosti výrobkov, prípadne na predajné ciele. V každodennom pracovnom živote týchto ľudí sa akoby zabúda na najdôležitejšie otázky: čo vlastne zákazník potrebuje a ako nás zákazníci vnímajú.

V POSLEDNEJ DOBE SA PRE VŠETKY PRACOVNÉ PROFILY A POZÍCIE VYŽADUJE PREDAJNÝ PRÍSTUP. Ťažko nájsť pracovnú pozíciu, kde pracovník tak či onak neprichádza do styku s klientom. Priame alebo nepriame spôsoby uzatvárania zmlúv s klientmi vždy zahŕňajú potenciálnu možnosť predaja. Podľa čoho tieto potenciálne predajné situácie rozpoznáme? S akými druhmi predajných situácií sa vy alebo vaši kolegovia pri svojej činnosti stretávate? Ako sa tieto možnosti dajú využiť? Ak nie, ako by sa dali zúročiť, alebo ako nájsť nové predajné príležitosti?

KURZ PREDAJNÉHO PRÍSTUPU je určený všetkým pracovníkom, ktorí prichádzajú, alebo v budúcnosti budú prichádzať do kontaktu s klientmi. Účastníci sa oboznámia so zásadami predaja a s jeho procesom, ktorý sa zakladá na najmodernejšom teoretickom rámci pre oblasť predaja.

ÚČASTNÍCI MÔŽU NAVYŠE ZÍSKAŤ VEDOMOSTI o rôznych očakávaniach zákazníka, o tom, ako sa dajú odhaliť jeho skryté potreby, a pomocou akých techník možno prekonať jeho očakávania. Taktiež sa oboznámia s teóriou situačného modelu predaja spoločnosti Develor, ako aj s jeho praktickým využitím.

Po skončení programu budú účastníci schopní uvedomelejšie komunikovať s potenciálnymi alebo existujúcimi klientmi, a to vďaka lepšiemu porozumeniu očakávaní a potrieb klieta, ako aj vďaka systematickejšiemu zvažovaniu potenciálu zákazníka.

Možné nadväzujúce kurzy

  • Poradenský predajný proces
  • Vyhľadávanie perspektívnych zákazníkov
  • Vyjednávacie zručnosti