fbpx

Prieskum spokojnosti zákazníkov

Date: 27. septembra 2013 Category:

Kontaktujte nás:

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

employee-satisfaction_internal

Spoločnosti dnes nesúťažia len na trhu produktov a služieb, ale na taktiež na trhu práce. Výber a udržanie kolegov s pridanou hodnotou má rozhodujúci význam. Ak odídu, okrem straty našej energie môže zaradenie a tréning nových kolegov  znamenať ozajstnú ekonomickú stratu. Stratu, ktorú si v dnešnej dobe môže dovoliť len máloktorá spoločnosť.

Barometer retencie od Develoru určuje, do akej miery je spoločnosť schopná udržať si svoje talenty a kľúčových zamestnancov. Náš flexibilný dotazník nám umožňuje vyhodnotiť faktory, ktoré ovplyvňujú spokojnosť, oddanosť a motiváciu vašich zamestnancov. Počas implementácie sa zameriavame predovšetkým na vhodné komunikovanie výsledkov prieskumu, ktoré zaručí nielen zdieľanie informácií, ale aj spoluúčasť , čím získame dôveru zamestnancov.  Zabezpečíme tiež organizáciu a profesionálnu koordináciu pri zbere dotazníkov či už v papierovej forme alebo on-line. Po ukončení prieskumu pripravíme detailnú a dôkladnú správu a navrhneme možný rozvoj pre kritické oblasti, čo nám pomôže pri nastavovaní akčného plánu.

Po ukončení celého procesu zúčastnení získajú informácie o celkových výsledkoch prieskumu a návrhy na rozvoj, ako aj podporu pri komunikácii výsledkov zamestnancom a pri implementácii akčných plánov.

Možnosti využitia:

  • Celková klíma a atmosféra  v spoločnosti
  • Pred, počas a po rozsiahlych zmenách v spoločnosti
  • Zvýšený počet signálov nespokojnosti v spoločnosti
  • Vysoká fluktuácia