fbpx

Podpora súdržnosti manažment tímu

Kontaktujte nás!

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

tree-of-life_header

 

Program rozvoja a podpory súdržnosti výkonného manažment tímu je založený na modeli 5 tímových dysfunkcií, ktorý vytvoril Patrik Lencioni. Kvalitu tímovej spolupráce ovplyvňujú rozličné faktory ako je úroveň motivácie jednotlivých členov, miera dôvery medzi kolegami, jasne definované ciele, jednotné posolstvo, nedostatok zdrojov, nedostatočná komunikácia medzi členmi tímu, atď. Vo väčšine prípadov zlé fungovanie tímu vážne ohrozuje efektivitu tímu bez ohľadu na nastavenie firemných procesov a nástrojov.

TRÉNING SA VENUJE oblastiam na posilnenie tímového ducha a zlepšenie tímovej spolupráce tak, aby sa všetci členovia tímu mohli plne sústrediť na dosahovanie spoločných cieľov spoločnosti a vzájomne sa pri tom aktívne podporovali.

V RÁMCI PRÍPRAVNEJ FÁZY zadefinujeme očakávania v spolupráci s CEO, urobíme diagnostiku aktuálnej situácie získame motiváciu členov manžment tímu pre program.

VÝSTUPY Z TRÉNINGU: v rámci tréningu si tím zadefinuje svoje pravidlá riešenia interpersonálnych konfliktov (Protokol pre riešenie konfliktov), ktorý im pomôže nastaviť očakávané správanie v konfliktných situáciách. Súčasťou tréningu je aj aktivita „Horúce kreslo“, kedy každý manažér dostane spätnú väzbu na vzájomnú spoluprácu od každého člena tímu. Tieto výstupy budú spracované do písomnej podoby a poslúžia na ďalšiu prácu s tímom.

V PODPORNEJ FÁZE sa zameriame na kontrolu porozumenia/akceptácie a podpory konceptu, revíziu akčného plánu s CEO, mediáciu medzi oddeleniami a implementačnú diagnostiku.

Po skončení programu budú účastníci schopní nájsť riešenie pre svoj vlastný tím na zlepšenie kvality tímovej spolupráce a ako k tomu ako jednotlivci môžu prispieť

Možné nadväzujúce kurzy

  • Leadership zručnosti
  • Insights farebný leadership
  • Zvládanie konfliktov