fbpx

Insights Discovery: Vyfarbite sa

Otvorený tréning farebnej typológie Insights

Date: 30. januára 2020 Category:

 

Získajte svoj jedinečný osobný profil Insights Discovery a s ním aj vedomosti a zručnosti, ktoré vám pomôžu do väčšej hĺbky uvedomiť si svoje správanie, silné a slabé stránky a lepšie spolupracovať s inými.

Farebná osobnostná typológia prináša zapamätateľný a fascinujúci program, ktorý buduje spoločný jazyk cez symboliku farieb, pomôže vám objaviť rozmanitosť osobností a ich potreby. U nás v DEVELORe s využitím Insights Discovery už vyše 20 rokov rozvíjame osobnú, tímovú a organizačnú efektivitu. Spoznajte svoj jedinečný farebný odtlačok aj vy.

Aký je program?

09:00 – 12:00

Privítanie, zoznámenie

Sila a účinky individuálneho vnímania

Základné farebné energie a vaše preferenčné správanie

Odovzdanie a vysvetlenie vaše osobnej správy

12:00 – 13:00

Obed

13:00

Ako odhadnúť rozličné typy osobností

Ako prispôsobiť svoju komunikáciu na základe typu partnera

Precvičovanie komunikačných situácií

16:00

Záver

Prečo prísť?

Osobnostná typológia sa rýchlo učí a aplikuje

Budete lepšie vedieť porozumieť svojmu správaniu a správaniu ľudí okolo vás

Získate väčšiu istotu v komunikačných situáciách

Sprevádzať vás bude Danka

Dana Jelínková Nemčická je konzultantkou a trénerkou DEVELORu. Dlhodobo úspešne doručuje tréningy osobnostnej typológie. Je výborným partnerom, s účastníkmi udržiava otvorený a priateľský kontakt. Danka je plná červenej a žltej energie. Ak vám nie je jasné, čo to znamená, po tréningu to jasné bude!

 

Príprava

Pre účasť je potrebné vyplniť online osobnostný dotazník Insights Discovery, ktorý vám bude zaslaný vopred. Na základe vyplneného dotazníka systémovo spracujeme vašu osobnú správu. Táto správa bude zdieľaná len s vami. Jej časti môžu byť zdieľané (na základe vášho súhlasu) počas priebehu tréningu.

Štandardná cena Insights Discovery správy je 150€ bez DPH, účastníci tohto tréningu ju získavajú v rámci účastníckeho poplatku.

Osobná správa Insights Discovery

Súčasťou Insigths Discovery metodológie je validizovaná personalizovaná osobná profilová správa o dĺžke cca 18 strán. Správa slúži ako silný rozvojový nástroj pre jednotlivca, mnohí účastníci nám referujú, že aj roky po absolvovaní tréningu sa k nej vracajú s cieľom opätovne objaviť o sebe dôležité aspekty. Správa popisuje vaše preferované správanie a komunikačný štýl na základe vašich odpovedí na dotazník, je teda tak dobrá, ako úprimné sú vaše odpovede.

CENA, LOGISTIKA A INÉ INFORMÁCIE

Otvorený tréning sa koná v priestoroch DEVELOR Slovakia, s.r.o. na Krasovského 13, v Bratislave, Petržalke. Účasť je obmedzená na maximálne 8 ľudí.

Účasť na dvojdennom tréningu je spoplatnená sumou 275€ bez DPH (cena zahŕňa aj osobnú správu Insights Discovery v bežnej cene 150€). Registrácia prebieha cez portál tickpo.sk, kde je možné realizovať aj platbu kartou alebo prevodom. Odberatelia DEVELOR newslettra a členovia HRComm majú zľavu z účastníckeho poplatku vo výške 25€ / deň. Pokiaľ patríte medzi nich a neviete, ako si zľavu uplatniť, kontaktujte nás. V prípade špecifickej potreby inej formy platby nás kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

Poplatok pokrýva:

  • účasť na tréningu,
  • tlačený pracovný zošit k tréningu,
  • výstup z podujatia,
  • odporúčanie na doplnkové materiály,
  • bohaté občerstvenie na mieste.

Poplatok nepokrýva obed, ten si účastníci hradia samostatne.

Ďalšie detaily (príchod, parkovanie a iné) obdržia registrovaní účastníci na registračný e-mail týždeň pred konaním podujatia.