fbpx

Spoznajte seba, pochopte druhých a zlepšite svoju spoluprácu.

Registrujte sa na otvorený tréning farebnej typológie.

 

Štvrtok 15.10. 09:00 – 16:00 osobne v Bratislave. Účastnícky poplatok je 275€ bez DPH, čo zahŕňa aj spracovanie osobnej správy Insights Discovery.Vďaka osobnostnej typológií získajú ľudia obrovskú výhodu v komunikácii – osobne aj online. LEPŠIE POCHOPIA SAMI SEBA a to im pomáha efektívnejšie komunikovať. Spoločný farebný jazyk im umožňuje RÝCHLEJŠIE POCHOPIŤ a zladiť s inými a začať podávať výkon. Vďaka tomu môžu ZLEPŠIŤ SPOLUPRÁCU a skôr sa dopracovať k hodnote, ktorú potrebujú dodať.

Prečo prísť?

Porozumiete svojim preferenciám a budete lepšie vedieť pracovať s inými

Budete lepšie vedieť porozumieť svojmu správaniu a správaniu ľudí okolo vás

Spoznáte hodnotu typológie pre zefektívnenie spolupráce

Získate väčšiu istotu v komunikačných situáciách

Aký je program dňa?

09:00 – 12:00

Privítanie, zoznámenie

Individuálne vnímanie a jeho dopad

Pochopenie základných farebných energií a ich prejavov

Odovzdanie a vysvetlenie osobnej správy

12:00 – 13:00

Obed

13:00

Ako identifikovať základné typy osobností

Ako prispôsobiť svoju komunikáciu na základe typu partnera

Precvičovanie komunikačných situácií

16:00

Záver

Sprevádzať tréningom vás bude Dana

Dana Jelínková nemčická je certifikovanou trenérkou metodiky Insights Discovery. Má za sebou roky praxe s osobnou komunikačnou efektivitou a tímovou dynamikou pre účastníkov firiem ako VÚB, Tatra banka, O2, Telekom, ESET, Lyreco či Saneca.

Vaša osobná správa

Súčasťou Insigths Discovery metodológie je validizovaná personalizovaná osobná profilová správa o rozsahu cca 18 strán. Správa slúži ako rozvojový nástroj pre jednotlivca, mnohí účastníci nám referujú, že aj roky po absolvovaní tréningu sa k nej vracajú s cieľom opätovne objaviť o sebe dôležité aspekty. Správa popisuje vaše preferované správanie a komunikačný štýl na základe vašich odpovedí na dotazník, je teda tak dobrá, ako úprimné sú vaše odpovede.

Miesto a informace ku COVID-19

Miesto konania

Trénink Insights do osobnej efektivity sa koná 15.10. v čase 09:00 – 16:00 v Bratislave v priestoroch DEVELOR Slovensko.

Detaily o príchode, parkovaní a ďalšie logistické informácie zašleme včas vopred registrovaným a potvrdeným účastníkom.

Tréning a COVID-19

DEVELOR prijal plnohodnotné opatrenia v súvislosti s COVID-19. Detaily o tom, čo robíme v tomto smere nájdete tu. V prípade akýchkoľvek komplikácií spojených s COVID-19 máme pripravené riešenia - či už prenos do online tréningu alebo osobné konzultácie.

Cena a podmienky registrácie

Účastnícky poplatok je 275€ bez DPH. Poplatok pokrýva účasť na tréningu, osobnú správu Insights Discovery a občerstvenie na mieste. Cena obedu nie je súčasťou poplatku.

Zaplatením zálohovej faktúry vzniká záväzná registrácia. V prípade zrušenia účasti menej než 72 hodín pred tréningom registračný poplatok prepadá v plnej výške.

Po registrácii a zaplatení zálohovej faktúry zašleme účastníkom údaje pre vyplnenie online osobnostného dotazník Insights Discovery. Na základe vyplneného dotazníka systémovo spracujeme vašu osobnú správu. Táto správa bude zdieľaná len s vami. Jej časti môžu byť zdieľané (na základe vášho súhlasu) počas priebehu tréningu. Štandardná cena Insights Discovery správy je 175€ bez DPH, účastníci tohto tréningu ju získavajú v rámci účastníckeho poplatku. V prípade zrušenia účasti po vyplnení dotazníka vám registračný poplatok nebude refundovaný. Vašu správu vám odovzdáme po dohode na individuálnej konzultácii.

Registrujte se ešte dnes a začnite svoju cestu za farebnou komunikáciou.