fbpx

Vyjednávacie zručnosti

Date: 4. júla 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

Negotiation skills

Každý deň sa stretávame so situáciami, v ktorých musíme uviesť naše záujmy a názory v súlade so záujmami a názormi ostatných. Tí, ktorí sa pri vyjednávaní riadia inštinktom, sa obvykle sústredia na vlastné záujmy a ciele a ostatným potom nerozumejú. Program rozvíja zručnosti, ktoré umožňujú efektívne riadiť vyjednávanie a zároveň si zachovať kvalitné vzťahy.

ZÁKLADOM EFEKTIVNEHO VYJEDNÁVÁNIA je zaoberať sa jednotlivými faktormi oddelene, poznať ich váhu v porovnaní s ostatnými faktormi, disponovať manévrovacím priestorom a dokázať prechádzať medzi vyjednávacími dimenziami. Viditeľné výsledky dosiahneme, ak budeme schopní zadefinovať tieto faktory s ohľadom na príslušného partnera ešte pred začiatkom vyjednávania. Z tohto dôvodu je nevyhnutné pred vyjednávaním urobiť vedomú prípravu a pripravenú stratégiu následne doviesť do úspešného konca.

VÝŠŠIE UVEDENÉ CIELE charakterizujú aj štruktúru programu. Na krátky teoretický úvod nadviaže hranie rolí, počas ktorého účastníci získavajú základy vyjednávacích zručností. Na začiatku vychádzajú cvičenia z všeobecných vyjednávacích situácií a v druhej časti sa zručnosti precvičujú na situáciách typických pre klienta. V rámci kurzu poskytujeme aj praktické nástroje na prípravu a analýzu výsledkov.

Po skončení programu budú účastníci schopní sa na vyjednávanie vedome pripravovať. Ďalej sa naučia, ako uspokojiť svojho vyjednávajúceho partnera zároveň dosiahnuť svoj cieľ.

Možné nadväzujúce kurzy

  • Vyjednávanie pre pokročilých
  • Vyjednávanie cien
  • Strategické riadenie kľúčových zákazníkov