fbpx

Riadenie tímov na diaľku

Date: 4. júla 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

Managing_remote_teams_Head

Tom Allen, spolupracovník Massachusettskej technickej univerzity (MIT), viac ako 20 rokov skúmal prácu a spoluprácu tímov fungujúcich na diaľku. Zo zistených údajov vyplýva, že u pracovníkov, ktorí sú od seba vzdialení na viac ako 50 stôp (približne 15 m), je pravdepodobnosť, že budú spolupracovať častejšie ako raz za týždeň nižšia ako 10 %.

VZDIALENÉ PRACOVNÉ TÍMY SÚ REALITOU BUDÚCNOSTI. V súčasnosti sa organizácie globalizujú a čoraz častejšie v nich práca spája jednotlivcov z rôznych miest, krajín, či kontinentov. „Virtuálna vzdialenosť“ so sebou pre vedúcich pracovníkov prináša nové výzvy pri riadení tímov. Zmena týmto smerom zároveň vytvára potrebu iných spôsobov komunikácie realizovaných pomocou nových technológií a riadených novými systémami a procesmi. A toto všetko treba dosahovať s prihliadaním na kultúrne rozdiely v rámci tímu.

ŠPECIFIKOM TOHTO TRÉNINGU je, že bolo vytvorené v multikultúrnom pracovnom prostredí fungujúcom na diaľku. Práve to tréningovému programu dodáva príchuť východu aj západu zároveň. Efektivita tréningu spočíva v tom, že bolo vyvinuté v spolupráci s ľuďmi, ktorí aktuálne riadia svoje tímy na diaľku: vyspovedali sme šesť osôb z rôznych oblastí, tie nás zasvätili do uvedenej témy a každá z týchto osôb nám poskytla svoje skúsenosti, praktické rady a uviedla najlepšie postupy. V priebehu kurzu účastníci systematicky preberú všetky výzvy „fungovania na diaľku“ a dostanú praktické tipy a informácie o najlepších postupoch, a to z rôznych oblastí, od riadenia ľudí, až po užitočné manažérske procesy.

Po absolvovaní programu budú účastníci schopní prekonávať nedostatok osobných stretnutí, vytvoriť si efektívny spôsob spolupráce prostredníctvom procesov, technológie a komunikačných štandardov, a zároveň sa stať skutočným a motivujúcim vedúcim svojho pracovného tímu.

Ďalšie súvisiace kurzy

  • Multikultúrna komunikácia
  • Efektívne vedenie tímu
  • Motivácia 3.0 – vnútorná sila