fbpx

Riadenie tímov na diaľku

Date: 4. júla 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

Managing_remote_teams_Head

Tom Allen, spolupracovník Massachusettskej technickej univerzity (MIT), viac ako 20 rokov skúmal prácu a spoluprácu tímov fungujúcich na diaľku. Zo zistených údajov vyplýva, že u pracovníkov, ktorí sú od seba vzdialení na viac ako 50 stôp (približne 15 m), je pravdepodobnosť, že budú spolupracovať častejšie ako raz za týždeň nižšia ako 10 %.

VZDIALENÉ PRACOVNÉ TÍMY SÚ REALITOU BUDÚCNOSTI. V súčasnosti sa organizácie globalizujú a čoraz častejšie v nich práca spája jednotlivcov z rôznych miest, krajín, či kontinentov. „Virtuálnavzdialenosť“ so sebou pre vedúcich pracovníkov prináša nové výzvy pri riadení tímov. Zmena týmto smerom zároveň vytvára potrebu iných spôsobov komunikácie realizovaných pomocou nových technológií a riadených novými systémami a procesmi. A toto všetko treba dosahovať s prihliadaním na kultúrne rozdiely v rámci tímu.

ŠPECIFIKOM TOHTO TRÉNINGU je, že bolo vytvorené v multikultúrnom pracovnom prostredí fungujúcom na diaľku. Práve to tréningovému programu dodáva príchuť východu aj západu zároveň. Efektivita tréningu spočíva v tom, že bolo vyvinuté v spolupráci s ľuďmi, ktorí aktuálne riadia svoje tímy na diaľku: vyspovedali sme šesť osôb z rôznych oblastí, tie nás zasvätili do uvedenej témy a každá z týchto osôb nám poskytla svoje skúsenosti, praktické rady a uviedla najlepšie postupy. V priebehu kurzu účastníci systematicky preberú všetky výzvy „fungovania na diaľku“ a dostanú praktické tipy a informácie o najlepších postupoch, a to z rôznych oblastí, od riadenia ľudí, až po užitočné manažérske procesy.

Po absolvovaní programu budú účastníci schopní prekonávať nedostatok osobných stretnutí, vytvoriť si efektívny spôsob spolupráce prostredníctvom procesov, technológie a komunikačných štandardov, a zároveň sa stať skutočným a motivujúcim vedúcim svojho pracovného tímu.

Ďalšie súvisiace kurzy

  • Multikultúrna komunikácia
  • Efektívne vedenie tímu
  • Motivácia 3.0 – vnútorná sila