fbpx

Leadership inšpirovaný Amundsenom

Kontaktujte nás:

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

amundsen

Sú vaši manažéri pretrénovaní a hovoria si “opäť ďalší zbytočný tréning leadership zručností?”. Alebo sú vaši ľudi na manažérskej pozícii relatívne čerstvo a potrebujú zvládnuť základné výzvy manažéra? Inšpirujeme ich príbehom úspešného lídra a jeho tímu, ktorí v neľútostných podmienkach dokázali vďaka skvelej stratégii a príprave, dobrému výberu členov tímu, ochote ísť do rizika, leadershipu a zameraniu sa na hlavný cieľ, dosiahnuť úspech. Pozrieme sa, aké výzvy museli účastníci výpravy zvládnuť a prepojíme ich na aktuálny svet biznisu a každodenné reálne výzvy účastníkov.

PROGRAM JE MOŽNÉ PRISPÔSOBIŤ KONKRÉTNYM POTREBÁM  CIEĽOVEJ SKUPINY A VYBRANÝM ASPEKTOM LEADERSHIPU.

VYBERIETE SA CESTOU AMUNDSENA ALEBO SCOTTA?  Hlavná časť tréningu (fáza realizácie) sa odvíja vo forme zážitkovej aktivity, kedy účastníkov rozdelíme na dva tímy, ktoré medzi sebou súťažia o dobytie Južného pólu a samozrejme, snažia sa o bezpečný návrat na základňu.  Každý tím si musí zvoliť vedúceho skupiny, pripraviť stratégiu pohybu a z počiatočnej dotácie nakúpiť zdroje (jedlo a psy). Počas cesty ich ovplyvňuje, tak ako v skutočnom príbehu, premenlivé počasie a nepredvídateľné udalosti.

ABY MALI ÚČASTNÍCI ŠANCU NA ÚSPECH, počas cesty musia absolvovať cvičenia rôznych úrovní. V situačných cvičeniach sa zameriavame na rozvoj manažérskych zručností (napr. dávanie spätnej väzby, situačné vedenie ľudí), ktoré sú nastavené na simulované podmienky výpravy. Na základe obtiažnosti cvičenia a správnosti jeho plnenia účastníci získavajú finančné zdroje. Na konci realizačnej fázy sa vyhodnocuje celková finančná efektívnosť výpravy. Vo fáze vyhodnotenia účastníci  precvičované zručnosti prepoja na svoje aktuálne výzvy a vypracujú si akčný plán.

Na konci budú účastníci schopní uvedomiť si dôležitosť správnej aplikácie manažérskych zručností a vedome ich využívať pri dosahovaní tímových cieľov, ktoré si budú vedieť v rámci stratégie dobre nadefinovať.

Možné nadväzujúce kurzy

  • Insights farebný leadership
  • Motivácia a engagement
  • Systém riadenia výkonu
  • Manažér ako kouč