fbpx

Manažér ako kouč

Date: 4. júla 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

leadership-coaching2

Výkon manažéra charakterizuje najmä výkon členov jeho tímu. Množstvo úsilia, ktoré manažér vynaloží na zvýšenie efektivity zamestnancov, je nesmierne dôležité. Koučing je známy manažérsky nástroj, avšak len máloktorý manažér ho dokáže uplatniť adekvátnym spôsobom tak, aby mu priniesol žiadaný výsledok.

TO, ČO DNES POVAŽUJEME ZA VYNIKAJÚCI VÝKON, môže byť už zajtra slabé. Človek, ktorý nedokáže vedome rozvíjať vlastné zručnosti a schopnosti, nemôže byť z dlhodobého hľadiska úspešný. Jednou z hlavných zodpovedností manažéra je rozvíjať svojich podriadených a umožniť im čeliť aj budúcim výzvam. Úspech tímu je úspechom manažéra.

NAJŤAŽŠOU ÚLOHOU MANAŽÉRA V ROLI KOUČA je zabezpečiť efektivitu koučovania v dlhodobejšom časovom horizonte. Základným predpokladom je, aby vedúci i podriadený spoločne verili, že táto investícia im prináša hodnotu a viditeľné a stabilné zlepšovanie.

CIEĽOM KURZU je účastníkov naučiť, ako môžu dosiahnuť vyššie uvedený výsledok vhodným sledovaním výkonu, vytváraním prostredia založeného na dôvere, vyvarovaním sa bežných chýb počas koučovacích diskusií, používaním vhodného jazyka a v neposlednom rade i venovaním pozornosti individuálnym potrebám jednotlivcov. Z vynikajúcich koučov sa stanú úspešní manažéri oddaných a motivovaných tímov.

Na konci kurzu budú účastníci schopní vedome aplikovať techniky manažérskeho koučingu. Manažéri budú schopní vytvárať skutočnú hodnotu pre seba i svojich podriadených.

Predpoklady

Základy leadershipu

Možné nadväzujúce kurzy

  • Motivácia 3.0 – vnútorná sila
  • Efektívne riadenie tímu
  • EQ – emocionálna inteligencia