fbpx

Leadership cez empowerment

Kontaktujte nás:

 

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

Leadin-through-empowerment2

Empowerment je teraz v leadershipe populárnym výrazom, avšak len málo lídrov vie, o čo presne ide a ešte menej z nich vie princípy uplatňovať v praxi. Táto neistota a nedostatok jasného smerovania nás často odradí od využívania tohto prístupu, aj keď by bol pre spoločnosť veľmi prospešný. Môže totiž spraviť výrazný rozdiel a prispieť k výnimočnosti spoločnosti.

VÝHODY EMPOWERMENTU sú všeobecne známe, zmocnení zamestnanci vedia, čo sa od nich očakáva, vedia ako ich výkon prispieva k úspechu spoločnosti a sú zodpovední za rozhodnutia v rámci svojej pracovnej pozície. Ako môžeme tento stav dosiahnuť? Ako môžeme zmocňovať zamestnancov, je to vôbec možné? Čo môžeme v každom prípade urobiť, je zlepšiť vlastný empowerment a podporiť tak vlastným príkladom rozvoj kultúry zmocňovania.

PROGRAM JE VYSTAVANÝ TAK, aby účastníci pochopili, čo môže empowerment priniesť spoločnosti a jednotlivcom a ako môžu v roli lídra vytvárať prostredie, ktoré umožňuje a podporuje kultúru empowermentu. Preskúmame rôzne prístupy, zodpovednosti a tipy z pohľadu lídra, ktoré reálne vytvárajú a udržiavajú takéto prostredie.

Po skončení programu budú účastníci schopní pochopiť dôležitosť a benefity empowermentu, ktoré môžu spoločnosti priniesť, budovať princíp, ktorý zlepšuje ich vlastný empowerment a vytvoriť prostredie, ktoré empowerment podporuje.

Možné nadväzujúce kurzy:

  • Motivácia 3.0
  • Insights® farebný leadership
  • Manažment efektívneho tímu