fbpx

Bezpečnostný leadership

Date: 27. septembra 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

!Develor_Leadership-for-Safety

V našom programe, ktorý je zameraný na manažérov, sa venujeme úlohe manažéra vo vzťahu k bezpečnosti z rôznych uhlov pohľadu, s výrazným zapojením účastníkov. Program sa zameriava na lídra, ktorý ide vzorom ostatným, preberá zodpovednosť, vytvára správnu pracovnú atmosféru a namiesto kultúry obviňovania sa zameriava na kultúru, v ktorej sa problémom predchádza.

LEN MÁLO PROGRAMOV SA POZERÁ NA BEZPEČNOSŤ AKO NA KRITÉRIUM MERANIA EFEKTIVITY LÍDRA. Je to prekvapivé, keď si uvedomíme, že vytváranie bezpečného pracovného prostredia a podpora efektívneho leadershipu sú kľúčovými cieľmi väčšiny moderných spoločností. A nie sú to len vysoko rizikové odvetvia, ktoré si vyžadujú efektívnejšie manažovanie pracovného rizika.

NAJVÄČŠOU VÝZVOU PROGRAMU BEZPEČNOSTI je, aby fungoval dlhodobo. Základným predpokladom je, aby líder aj podriadený situáciu vnímali tak, že takáto investícia vytvára pre nich hodnotu, ktorej výsledkom je viditeľné a stabilné zlepšovanie.

ÚČASTNÍCI SA NAUČIA PRAKTICKÚ METÓDU, ako komunikovať a dávať spätnú väzbu na partnerskej úrovni, ktorú následne môžu uplatniť pri predchádzaní nehôd a vyvodzovaní všeobecných uzáverov. Reálny prípad – Smrť v komíne – ilustruje, ako aspekty náhodných vybočení z bezpečnosti vedú k fatálnej nehode.

Po ukončení programu budú účastníci schopní vedome uplatňovať bezpečnostný manažment, vytvoriť skutočné hodnoty pre spoločnosť aj svojich podriadených.

Predpoklady

  • Bezpečnosť – formovanie postoja

Možné nadväzujúce kurzy

  • Bezpečnostná pochôdzka
  • Manažérska komunikácia