fbpx

Insights® do tímovej efektivity

Date: 4. júla 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

Insights_Team_effectiveness_Head

Každý z nás je súčasťou nejakého tímu, a preto náš úspech závisí na jeho členoch. Náš tréning vychádza z osobnostnej typológie Insights a poznania samého seba. Na základe tohto konceptu môžeme prácu tímu zefektívniť, pretože sa nezameriava len na rozvoj jednotlivca, ale aj na spoločný rozvoj tímu.

PROGRAM ZAČÍNA analýzou farebných energií celého tímu. Odhaľujeme pridanú hodnotu každého jednotlivca, ktorá je nevyhnutná na to, aby tím dobre fungoval. Vďaka znalosti najsilnejších farebných energií tímu môžeme popísať silné a slabé stránky tímu. Venujeme pozornosť tomu, aby sme pracovali s každým z kolegov jednotlivo a analyzujeme, aké je ideálne rozdelenie rolí v rámci tímu, pričom sa stále sústredíme na tímové ciele.

POMOCOU INFORMÁCIÍ získaných v priebehu tréningu Insights® do osobnej efektivity sa tento kurz zameriava na efektívne využitie farebných energií s cieľom dosiahnuť spoločný úspech. Tento kurz odporúčame novo vzniknutým ale aj zabehnutým tímom s potrebou zladiť sa, ktoré tak môžu využiť rôzne možnosti tímového rozvoja navrhnutých na mieru.

Po skončení programu budú účastníci schopní využiť silné stránky tímu, uvedomovať si slabé stránky a podporovať členov tímu v tom, aby pracovali ako najlepšie vedia a dosiahli tak žiadaný výsledok.

Predpoklady

  • Insights® do osobnej efektivity
  • Osobná správa Insights Discovery

Možné nadväzujúcí kurzy

  • Insights do osobnej efektivity – pokročilí
  • Vedenie tímu na diaľku
  • Multikultúrna komunikácia