fbpx

Insights® do efektívneho predaja

Date: 4. júla 2013 Category: , ,

Kontaktujte nás!

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

Insights-Discovery-Sales-Effectiveness2

Možno si myslíte, že predávať môže každý. Či už sme zákazník alebo obchodník, vieme, čo je úlohou obchodníka. Vieme však aj to, ako sa obchodník stane skutočne úspešným a efektívnym? Účastníci tohto kurzu sa naučia, ako zvýšiť výsledky predaja zlepšením prístupu, zručností a správania.

POČAS TOHTO KURZU účastníci okrem základných teórií pripravujú pre dvoch zo svojich zákazníkov prípady podľa Situačného modelu predaja spoločnosti Develor, pričom navrhnuté stratégie môžu uplatňovať okamžite po absolvovaní kurzu.

V PRIEBEHU PROGRAMU OBJAVUJEME PROCES PREDAJA na základe modelu predaja spoločnosti Develor a súčasne zisťujeme, ako sa zúročením svojich silných stránok a širším využívaním farebných energií Insights dá pracovať efektívnejšie. Taktiež si hovoríme o správaní a stratégiách, ktoré sú pre úspešnosť predaja potrebné, a to podľa preferencií obchodníkov. Účastníci si osvojujú uplatňovanie hlavných zásad Insights v kontexte predaja. Ďalej sa učia, ako určiť a rozpoznať dominantné farebné energie klienta, ako ich v jednotlivých štádiách procesu predaja adaptovať a ovplyvňovať. Účastníci budú mať možnosť všetko si prakticky vyskúšať a pomocou na mieru šitých cvičení ďalej rozvíjať svoje Insights znalosti v procese predaja.

OSOBNÝ PROFIL INSIGHTS DISCOVERY A KAPITOLA O EFEKTÍVNY PREDAJ sú neoddeliteľnou súčasťou programu, ktorý jednotlivým účastníkom umožní objaviť vyhovujúci štýl predaja, a tiež ako sa tento štýl prejaví v každom štádiu procesu predaja.

Po skončení programu budú účastníci schopní maximalizovať efektivitu predaja s využitím všetkých štyroch farebných energií v závislosti od typu zákazníka, jeho potrieb a predajnej situácie.

Predpoklady

Insights do osobnej efektivity

Ďalšie súvisiace kurzy

  • Insights do osobnej efektivity (pokročilí)
  • Vyjednávacie zručnosti
  • Strategické riadenie kľúčových zákazníkov